Program seminara

Sadržaj

  • Key account management
  • CRM strategije
  • targetiranje
  • Efektivno upravljanje ponudama
  • Planiranje, predviđanje i analiza učinka
  • Upravljanje prodajnim aktivnostima
  • Sales Performance
  • Optimizacija Sales Management procesa

Trajanje

  • 20 školskih sati