O predavaču

Marko Helfrih, univ. spec. admin.urb.

Iskusni je developer i voditelj kompleksnih međunarodnih projekata sufinanciranih sredstvima Europske unije. Uz razvoj i provedbu projekata pruža tehničku podršku poduzetnicima u pripremi i provedbi projekata sufinanciranih sredstvima EU-a, organizira i provodi edukacije i treninge te pruža savjetodavne usluge poduzetnicima početnicima u razvoju poslovanja.

Certificirani je ovjereni suradnik za provedbu projekata -  Certified Project Management Associate / IPMA LEVEL D.

Više o predavaču na https://hr.linkedin.com/in/markohelfrih