Program seminara

Struktura radionice:

 • priprema za učenje nastavnih sadržaja primjenom "photoreading metode"
 • čitanje izabranih tekstova iz udžbenika tehnikama brzog čitanja
 • organiziranje bilježaka i izrađivanje "mentalne mape"
 • ponavljanje naučenih sadržaja izlaganjem i  demonstracijom mentalne mape

1.  "Power learning" radionice

      Proces učenja je često opterećen nedostatkom pažnje i umorom čitača pa zbog toga rezultati učenja i usvojeni sadržaji često u velikoj mjeri odstupaju od količine vremena i truda koji ulažemo u njega. Učenici nailaze na  poteškoće kod čitanja dugih i zahtjevnih tekstova, primjećuju da im "misli lutaju" i da često nisu usredotočeni na sadržaj čitanja.  Pritom opada motivacija koja je osnovni pokretač svake akcije pa tako  čitanja, javlja se osjećaj dosade i pretjeranog zamora te nezadovoljstvo postignutim vlastitim  rezultatima.

      Vježbe relaksacije i fokusiranja primjenom glazbe umanjuju utjecaj stresa, i pripremaju učenika za aktivno učenje. Tehnike brzog čitanja i pisanje bilježaka ubrzavaju proces učenja, omogućavaju bolje percipiranje podataka iz teksta i aktivnije pamćenje istih  te proces čitanja čine zanimljivim i fluentnim.

      Čitanje nastavnog gradiva iz udžbenika često učenicima predstavlja napor jer ne znaju kako se pripremiti, kako voditi bilješke i organizirati svoje vrijeme. Na ovim radionicama učenici dobivaju detaljne upute kako pristupiti tekstu, što je važno uočavati i bilježiti tijekom učenja, te kako postići aktivnije i zanimljivije čitanje. Učenici tijekom radionica aktivno sudjeluju kreativno organizirajući svoje bilješke u  mentalne mape  i izlaganjem/prepričavanjem pročitanog teksta uz pomoć bilježaka.

 • Na "Power learning" radionicama ćete usavršiti učinkovite metode i tehnike čitanja i pamćenja kojima ćete značajno povećati brzinu i kvalitetu učenja.
 • Savladat ćete vještinu organiziranja i pamćenja podataka primjenom tehnike "Mind mapping" koji će vam omogućiti lagano i brzo prisjećanje usvojenih sadržaja.

Naučit ćete:

 •  aktivno čitati i usmjeravati pažnju tijekom čitanja i učenja
 •  optimalno iskoristiti vrijeme čitanja: uložiti manje vremena, a  zapamtiti više sadržaja
 • koristiti asocijacije i kreativnost u učenju  čime učenje postaje zabavno.

Metode  i tehnike rada:

 • vježbanje koncentracije
 • vježbe opuštanja i fokusiranja
 • vježbe percepcije i usmjeravanja pažnje „photoreading“ metodom;
 • tehnika "Mind mapping" za organizaciju podataka

Prednosti učenja na  "power learning"radionicama

 • učinkovitije i bolje pamćenje,
 • optimalno korištenje vremena previđenog za učenje
 • veća usredotočenost na sadržaje učenja
 • bolje razumijevanje pročitanog teksta i povezivanje usvojenih znanja
 • jačanje samopouzdanja i  motivacije u radu