Program seminara

Sadržaj edukacije i radionica:

Roditelji:

  • stječu znanja, informacije o tome kako djeca koriste internet, društvene mreže i najčešće korištene aplikacije za dopisivanje i razmjenu informacija (Facebook, WhatsUp, Instagram , SnapChat i dr.)
  • stječu kompetencije za pomoć djeci  u sigurnijem korištenju istih
  • osposobljavaju se za primjenu stečenih znanja za vlastite potrebe

Učenici na radionicama:

  • stječu i primjenjuju znanja o korištenju interneta i različitih aplikacija
  • uče kako prepoznati opasnosti u ovom području i kako se zaštititi od negativnih utjecaja, uznemiravanja ili zlostavljanja
  • osiguravaju svoje uređaje prema dobivenim uputama.
  • izmjenjuju iskustva s vršnjacima
  • razgovaraju o problemima i situacijama koje ih opterećuju.