Tečajevi u ovoj kategoriji

Auto CAD 2D - crtanje u ravnini

Cilj tečaja je upoznavanje osnovnih principa CAD-a te korištenje osnovnih i naprednih naredbi za crtanje u ravnini. Tečaj će osposobiti polaznika za samostalnu izradu složenih ravninskih crteža, njihovo kotiranje, šrafiranje, opremanje , iscrtavanje i izvoz u druge aplikacije.

Program seminara

 • Prilagodba AutoCAD radnog okruženja
 • Podešavanje parametara za rad
 • Pomoćne funkcije za crtanje 
 • Koordinatni sustavi
 • Osnovne i napredne tehnike 2D crtanja
 • Rad s blokovima
 • Promjene i kopiranje svojstava objekata
 • Unos i rad s tekstom
 • Kotiranje, šrafiranje
 • Opisivanje crteža
 • Priprema za ispis

Trajanje

 • 30 školskih sati

 Predznanje

 • Osnove PC računala i Windows ili odgovarajuće znanje

Nastavni materijal

 • Priručnik za polaznike: "AutoCAD - crtanje u ravnini", grupa autora 

Auto CAD 3D

Cilj tečaja je upoznavanje polaznika s poimanjem 3D prostora te snalaženje, sagledavanje i definiranje problema izrade prostornog modela. Obuhvaćajući i 3D prikaz prostora, AutoCAD nam se nameće kao jedno od najboljih kompletnih rješenja za izradu ravninskih i prostornih objekata iz svih područja inženjerske struke (arhitekture, građevine ili strojarstva). 

Program seminara

 • Kreiranje 3D modela
 • Specificiranje 3D koordinata
 • Pregledavanje 3D crteža
 • Osnovne i napredne tehnike 3D crtanja
 • Rad s blokovima
 • Kreiranje lika (region)
 • Kreiranje tijela (solid)
 • Kreiranje složenog tijela (region+solid)
 • Sjenčanje 
 • Priprema za export i vizualizaciju u drugim programima
 • Priprema za ispis, podešavanje pisača, ispis

Trajanje

 • 30 školskih sati

Predznanje

 • korištenje AutoCAD-a u 2D tehnici (I stupanj)

Nastavni materijal

 • Priručnik za polaznike: "AutoCAD - 3D prostor", grupa autora