O predavačici

Suzana Pavić, mr. sc. oec.

Vodi tvrtku za marketing, poslovno savjetovanje i edukaciju. Završila je poslijediplomski znanstveni studij marketinga, s posebnim interesom i fokusom na razvijanje i implementiranje internetskog marketinga. Predaje na učilištima ekonomske predmete i na online fakultetu mentorira brojne kolegije iz poslovne ekonomije, uključujući i kolegij Internetski marketing.