Tečajevi u ovoj kategoriji

Microsoft Access - osnovni tečaj

Cilj je seminara osposobiti polaznika za razumijevanje izrade i korištenja baze podataka, od kreiranja tablica, relacija između njih s referencijalnim integritetom, izrade upita za dobivanje podataka na temelju nekog kriterija, izrade obrasca za unos, ažuriranje i brisanje podataka te izvještaja spremnih za ispis podataka iz baze.

Program seminara

 • Uvod: Upoznavanje s osnovnim obilježjima rada relacijskih baza –Opis programa Access – Početak rada s programom Access – Rad na sučelju prozora baze – Opis objekata baze
 • Tablice: Opis tablice – Rad s pogledima na tablici – Kretanje, pretraživanje, izmjena podataka u pogledu podataka (Datasheet View) – Rad na tablici u pogledu dizajna (Design View) – Objašnjenje osnovnih tipova podataka u polju – Kreiranje novog polja – Izmjena svojstva polja – Kreiranje relacija (veza) između tablica – Referencijalni integritet – Logička podjela tablica – Vrste relacija između tablica – Korištenje automatizacije kod ažuriranja i brisanja
 • Upiti: Opis upita – Rad s pogledima na upitu – Kreiranje upita – Kreiranje upita korištenjem logičkih operatora – Kreiranje složenih upita – Rad s dinamičkim upitom – Korištenje alata Expression Builder – Korištenje funkcija u upitu
 • Obrasci: Opis obrasca – Rad s pogledima na obrascu - Kretanje, pretraživanje, izmjena podataka u pogledu obrasca (Form View) – Kreiranje obrasca na osnovi jedne ili više tablica – Kreiranje različitih tipova obrasca (Columnar, Tabular, Justify)
 • Rad s podobrascima: Izmjena izgleda, dodavanje i brisanje polja i naljepnice, grafičko oblikovanje obrasca (Design View) – Kreiranje složenih polja
 • Izvještaji: Opis izvještaja – Rad s pogledima na izvještaju – Kreiranje izvještaja - Kreiranje izvještaja na osnovi jedne ili više tablica – Kreiranje različitih tipova izvještaja – Izmjena izgleda, dodavanje i brisanje polja i naljepnice, grafičko oblikovanje obrasca (Design View) – Kretanje i pretraživanje u pogledu obrasca (Report View) – Grupiranje i sortiranje podataka u izvještaju – Umetanje funkcija u polja

Trajanje

 • 20 školskih sati

Predznanje

 • Osnove PC računala i Windows XP ili odgovarajuće znanje

Nastavni materijal

 • Priručnik za polaznike: "Microsoft Access - baze podataka", grupa autora

Microsoft Access - napredno korištenje

Polaznici će naučiti dodavati i mijenjati zapise klikom na gumb, ubacivati u bazu već postojeće tablice iz drugih aplikacija, zaštititi bazu od neovlaštenog pregledavanja ili mijenjanja…

Program seminara

 • Održavanje baze Prevođenje prethodnih verzija u novu verziju (Converting): Prevođenje cijele i djela baze – Sažimanje (Compacting) – Popravak oštećene baze (Repairing) – Analize objekata – Optimizacija baze – Dokumentiranje baze
 • Rad u radnoj grupi Kreiranje sigurnosti na razini korisnika: Kreiranje administratorskog, korisničkog i grupnog računa – Dodjela dozvola – Kreiranje sistemske datoteke – Dodjela identifikacijskog broja, osobnog i grupnog – Pridruživanje postojećoj radnoj grupi – Obnavljanje oštećene ili izgubljene sistemske datoteke
 • Dozvole: Vrste dozvola – Dodjela i oduzimanje dozvola za bazu i objekte – Dodjela predodređenih dozvola objektima baze – Zaštita baze lozinkom – Šifriranje i dešifriranje baze
 • Makro: kreiranje jednostavnog makroprograma – Makrogrupa – Grupiranje po kategorijama – Provjera rada makroprograma – Pridruživanje makronaredbi – Izvođenje uz uvjet – Događaji za pokretanje makronaredbi
 • VBA Rad s modulima: Moduli klasa – Standardni moduli – Varijable i dodjela imena varijablama – Deklaracija varijable – Implicitno i eksplicitno deklariranje – Dohvat varijable i procedure – Kreiranje i rad s petljama – Korištenje naredbi i metoda
 • Objekti: Recordset objekti i njihova primjena – Openrecordset metoda – Granice seta podataka

Trajanje

 • 20 školskih sati 

Predznanje

 • Microsoft Access - baze podataka ili odgovarajuće znanje

Nastavni materijal

 • Priručnik za polaznike: "Microsoft Access - napredno korištenje", grupa autora