Tečajevi u ovoj kategoriji

Microsoft Excel - osnovni tečaj

Cilj seminara je osposobiti polaznike za samostalnu izradu tabličnih proračuna i pravilno korištenje matematičkih formula i funkcija. Na temelju izrađenih tablica polaznici će moći svoje podatke prikazati u obliku grafikona. 

Program seminara

 • Korištenje aplikacije: Pokretanje Excela – Upoznavanje dijelova radne površine - Otvaranje jedne ili više radnih knjiga – Spremanje radne knjige na određenu lokaciju na disku – Spremanje radne knjige pod drugim imenom i u drugom formatu – Prijelaz između radnih listova ili otvorenih radnih knjiga – Prikazivanje i skrivanje alatnih traka – Zamrzavanje i odmrzavanje naslova redaka ili stupaca - Zatvaranje dokumenta
 • Osnovne operacije: Unos brojke, teksta i datuma u ćeliju – Označavanje susjednih i nesusjednih ćelija, redaka i stupaca – Umetanje i brisanje redaka i stupaca – Promjena širine stupca i visine retka – Umnožavanje sadržaja ćelije i niza ćelija unutar radnog lista, između radnih listova i otvorenih radnih knjiga. – Korištenje samoispune – Upotreba funkcije Pronađi i zamijeni – Sortiranje podataka (uzlazno i silazno)
 • Rad s radnim listom: Umetanje, preimenovanje, brisanje, umnožavanje i premještanje radnog lista
 • Formule i funkcije: Izvođenje formula korištenjem relativnih adresa ćelija i aritmetičkih operatora (zbrajanje, oduzimanje, množenje i dijeljenje) – Izvođenje formula korištenjem apsolutnih adresa ćelija – Korištenje funkcija sume, prosjeka, minimuma, maksimuma, brojanja i logičke funkcije IF
 • Oblikovanje ćelije: Oblikovanje ćelije za prikaz oblika datuma, valutnih simbola, postotka – Oblikovanje sadržaja (podebljano, nakošeno, poravnavanje) i pozadine ćelije – Dodavanje rubova
 • Dijagrami i grafikoni: Izrada i ažuriranje različitih vrsta dijagrama i grafikona – Promjena vrste, promjena veličine, brisanje i umnožavanje dijagrama i grafikona
 • Priprema i Ispis: Promjena margina i orijentacije radnog lista – Rad sa zaglavljem i podnožjem - Primjenjivanje automatskog ispisa naslova redaka na svakoj stranici radnog lista – Različiti način ispisa (niza ćelija, cijelog radnog lista, određenog broja kopija, cijele radne knjige, grafikona).

Trajanje

 • 20 školskih sati

Predznanje

 • Osnove PC računala i Windows

Nastavni materijal

 • Priručnik za polaznike: "Microsoft Excel - tablične kalkulacije", grupa autora

Dodatne informacije 

 • Seminar je jedan od nastavnih cjelina za program obrazovanja: "Računalni operater"

Zanimljiva predavanja, educirana i stručna profesorica. Zadovoljna sam tečajem.

- Adriana Deželić

Microsoft Excel - napredni tečaj

Cilj seminara je osposobiti polaznika za korištenje složenijih mogućnosti izrade proračunskih tablica. Podaci se razvrstavaju, filtriraju i povezuju s grafikonom koji se detaljno obrađuje. Koristite se funkcije datuma i vremena, teksta, brojeva, statističke, financijske, logičke i funkcije baza podataka. Izrađuje se Pivot tablica i jednostavne makronaredbe.

Program seminara

 • Uređivanje: Imenovanje ćelija i područja ćelija – Uvjetno oblikovanje – Upotreba posebnog lijepljenja – Uvoz tekstualne datoteke – Skrivanje i otkrivanje redaka, stupaca i radnih listova – Podzbrojevi – "Što ako tablice" – Zaštita lozinkom ćelije, radnog lista i radne knjige
 • Rad s podacima: Razvrstavanje po kriterijima u više tablica – Korištenje Filtra – Povezivanje podataka s grafikonom – Rad s predlošcima – Napredan rad s grafikonom
 • Funkcije: Upotreba funkcije datuma i vremena: TODAY; DAY; MONTH; YEAR, matematičke funkcije: SUMIF; SUMPOSITIVE; ROUND, statističke funkcije: COUNT; PURECOUNT; COUNTA; COUNTIF, funkcije za tekst: PROPER; UPPER; LOWER; CONCATENATE, financijske funkcije: FV; NPV; PMT; PV; RATE, funkcije za referenciranje i pretraživanje: HLOOKUP; VLOOKUP, logičke funkcije: IF; AND; OR; ISERROR, funkcije baze podataka: DSUM; DMIN; DMAX; DCOUNT i ugniježđene (nested) funkcije
 • Analiza: Rad s Pivot tablicom – Scenariji – Nadzor formula
 • Posebni alati: Snimanje jednostavne makronaredbe, dodjeljivanje gumbu na alatnoj traci te njezino pokretanje

Trajanje

 • 20 školskih sati

Predznanje

 • Osnove PC računala i Windows XP
 • Microsoft Excel - osnovno korištenje ili odgovarajuće znanje

Nastavni materijal

 • Priručnik za polaznike:"Microsoft Excel - napredno korištenje", grupa autora

Predavanja su dinamična, predavač se trudi svima objasniti gradivo i učiniti ga zanimljivim te odgovoriti na sva naša dodatna pitanja. 

- Vedrana Bukal

Microsoft Excel u poslovno-financijskoj praksi – napredni tečaj

Cilj seminara je osposobiti polaznike za efikasnu primjenu Excel-a kao alata u poslovnoj svakodnevici. Na primjerima iz prakse pokazat ćemo osnove financijskog modeliranja, svakodnevnih operacija u financijama, računovodstvu i kontrolingu.

Program seminara

 • Strukturiranje podataka dobivenih iz računovodstvenog programa ili SAP-a (DATA FROM OTHER SOURCES, TEXT TO COLUMN)
 • Uređivanje i validacija podataka za potrebe analiziranja (NUMBER FORMATTING, ISNUMBER, ISTEXT, VALUE, TRIM, itd.)
 • Analiza podataka korištenjem naprednih funkcija (SUBTOTAL, ADVANCED FILTER, itd.)
 • Osnove mapiranja (mapping) i sastavljanje osnovnih financijskih izvještaja (VLOOKUP FALSE AND TRUE, HLOOKUP, INDEX – MATCH, SUMIF, SUMIFS, itd.)
 • Izrada kontroling izvještaja i ad hoc menadžerskih izvještaja korištenjem logičkih funkcija, naprednog uvjetnog oblikovanja (CONDITIONAL FORMATTING), Pivot tablica, PivotChart, itd.

Trajanje

 • 20 školskih sati

Predznanje

 • Osnove PC računala i Windows XP
 • Microsoft Excel - napredno znanje