Tečajevi u ovoj kategoriji

PowerPoint

Cilj je seminara osposobiti polaznika za samostalnu izradu multimedijalnih prezentacija. Nakon dodavanja raznih elemenata na slajdove (slika, dijagram, tekst, film, zvuk, grafikon i tablica) slijedi rad s korištenjem animacijskih shema i efekata na elementima. U prezentaciju se zatim umeću podaci iz drugih programa (Word i Excel), a publicira se u više formata prikladnih za različite slučajeve (npr. na računalu bez PowerPointa ili bez korištenih fontova, na webu i za daljnje uređivanje). Seminar otkriva sve mogućnosti PowerPointa, no upućuje na umjerenost pri korištenju animacija, efekata i boja, kako tema prezentacije ne bi otišla u drugi plan.

Program seminara

 • Uvod u PowerPoint: Upoznavanje s radnom površinom PowerPointa – Otvaranje postojeće prezentacije – Promjena pogleda prezentacije (Normal, Slide sorter, Slide show)
 • Stvaranje prezentacije: Stvaranje prezentacije prema predlošku - Stvaranje prezentacije bez predloška – Dodavanje teksta i slajdova – Premještanje i brisanje slajdova – Grafičke oznake i nabrajanje – Dodavanje stilova i efekata – Stvaranje bilješki i folija
 • Vizualni elementi: Dodavanje tablica, grafikona, Cliparta i slika - Promjena pozadinske boje – Primjena oblikovanja prezentacije
 • Oblikovanje prezentacije: Animacijske sheme – Slajd tranzicije – Oblikovanje predloška – Promjena poretka slajdova – Master slajd – Promjena prikaza slajda – Dodavanje veza na prezentaciju – Spremanje s uloženim fontom
 • Uvoz iz drugih programa: Uvoz teksta iz Worda i oblikovanje teksta - Umetanje Excel grafikona – Dodavanje zvuka i videa – Umetanje Word tablica – Snimanje vremena izvođenja prezentacije
 • Publiciranje prezentacije: Publiciranje prezentacije na web – Korištenje Pack and Go – Ispis prezentacije outlines (strukturno), handouts (folije), speaker notes (bilješke) – Izvoz prezentacije strukturno
 • Rad više korisnika na prezentaciji: Slanje prezentacije na pregled ostalim korisnicima – Komentiranje prezentacije – Program prijenosa i predaje prezentacije

Trajanje

 • 15 školskih sati

Predznanje

 • Osnove PC računala i Windows
 • Microsoft Word - pisanje i obrada teksta ili odgovarajuće znanje

Nastavni materijal

 • Priručnik za polaznike: "Microsoft PowerPoint - izrada prezentacija",grupa autora

Dodatne informacije

 • Seminar je jedna od nastavnih cjelina za program obrazovanja "Računalni operator"

Prezi

Cilj je seminara osposobiti polaznika za samostalnu izradu prezentacija, odnosno naučiti ga da na interaktivan, dinamičan i zabavan način vizualizira informacije koje želi prenijeti. Nakon uvodnog dijela slijedi rad s unosom teksta, videa, animacija, grafika i zvuka. Seminar prezentira velike mogućnosti Prezija, kao što su dostupnost preko računala i mobilnih uređaja, nije potrebna instalacija dodatnog softwarea, uvijek je dostupan online, mogućnost online korekcija, interaktivan oblik prezentiranja i sl.

Program seminara

 • Uvod u Prezi – upoznavanje s radnom površinom, otvaranje postojećih prezentacija
 • Kreiranje prezentacije – stvaranje prezentacije prema predlošku, kreiranje prezentacije bez predloška, unos teksta, grafičke oznake
 • Vizualni elementi – dodavanje videa, animacija i zvuka
 • Oblikovanje prezentacije – oblikovanje predloška, dodavanje veza u prezentaciju
 • Uvoz iz drugih programa – uvoz teksta iz Worda i oblikovanje teksta, umetanje Excel grafikona, umetanje Powerpoint elemenata
 • Rad više korisnika na prezentaciji

Trajanje

 • 12 školskih sati

Predznanje

 • Osnove PC računala i Windows
 • Microsoft Word, Microsoft Powerpoint