Tečajevi u ovoj kategoriji

MS Word-osnovni tečaj

Cilj seminara je osposobiti polaznika za samostalnu izradu Microsoft Word dokumenta. Polaznici bi nakon ovog seminara trebali biti u mogućnosti sami sastavljati dokumente i dopise, manipulirati tablicama, numerirati stranice…

Program seminara

 • Korištenje aplikacije: Pokretanje Worda – Upoznavanje dijelova radne površine - Otvaranje jednog ili više dokumenata – Spremanje dokumenta na određenu lokaciju na disku – Spremanje dokumenta pod drugim imenom i u drugom formatu - Promjena vrste pogleda na dokument – Prikazivanje i skrivanje alatnih traka - Zatvaranje dokumenta
 • Osnovne operacije: Umetanje teksta – Označavanje teksta (retka, rečenice, odlomka) – Uređivanje teksta – Umnožavanje, premještanje i brisanje teksta – Upotreba funkcije Pronađi i zamijeni
 • Oblikovanje: Promjena slova, veličine i vrste fonta – Podebljanje, zakošenje i podvlačenje teksta – Promjena malih slova u velika i obratno – Bojenje teksta – Korištenje Prenositelja oblikovanja – Primjena postojećeg stila na riječ, redak i odlomak – Oblikovanje odlomka – Poravnavanje lijevo, desno, po sredini i obostrano – Uvlačenje odlomka – Odabir jednostrukog i dvostrukog proreda - Odabir razmaka ispred i iza odlomka – Rad s tabulatorima – Označavanje i numeriranje listi – Promjena stila oznaka i brojeva – Primjena okvira i sjenčanja odlomka – Oblikovanje dokumenta – Promjena margina – Umetanje prijeloma stranice - Rad sa zaglavljem i podnožjem
 • Objekti: Stvaranje tablice – Označavanje redaka, stupaca, ćelija i cijele tablice - Mijenjanje širine stupca i visine retka - Mijenjanje stila, boje i širine okvira ćelije - Sjenčanje ćelije - Umetanje slike, crteža ili grafikona u dokument - Umnožavanje slike, crteža i grafikona između otvorenih dokumenata - Pomicanje slike, crteža, grafikona iz jednog u drugi dokument - Promjena veličine slike, crteža i grafikona
 • Cirkularna pisma: Razumijevanje pojma cirkularno pismo - Otvaranje i priprema glavnog dokumenta za cirkularno pismo unosom polja – Priprema popisa adresa i drugih datoteka s podacima za korištenje u cirkularnom pismu
 • Napredni poslovi: Provjera pravopisa – Dodavanje riječi u ugrađeni rječnik – Pregled dokumenta prije ispisa – Odabir postavki ispisa – Ispis dokumenta

Trajanje

 • 20 školskih sati 

Predznanje

 • Osnove PC računala i Windows ili odgovarajuće znanje 

Nastavni materijal

 • Priručnik za polaznike: "Microsoft Word - pisanje i obrada teksta", grupa autora

Dodatne informacije

 • Seminar je jedna od nastavnih cjelina za program obrazovanja "Računalni operater".

Microsoft Word - napredni tečaj

Cilj seminara je osposobiti polaznika za rad više korisnika na istom dokumentu, stvaranje obrazaca, korištenje skupnog pisma i rad s makronaredbama. Polaznik je nakon uspješno završenog seminara spreman za najzahtjevnije poslove rada s Microsoft Wordom.

Program seminara

 • Oblikovanje dokumenta: Stvaranje glavnog dokumenta i poddokumenata - Umetanje obrazaca korištenjem različitih kontrola - Distribuiranje obrazaca
 • Rad više korisnika na dokumentu: Praćenje, prihvaćanje i odbijanje promjena na dokumentu - Zaštita dokumenta - Definiranje i promjena mape koja sadrži predloške radne grupe - Digitalni potpis na dokumentu - Spajanje unosa podataka od različitih korisnika
 • Skupno pismo: Slanje skupnog pisma s izvorom podataka iz Worda, Excela, Accessa, Outlooka
 • Makronaredbe: Stvaranje nove makronaredbe - Uređivanje postojeće makronaredbe - Pokretanje makronaredbi

Trajanje

 • 20 školskih sati

Predznanje

 • Osnove PC računala i Windows XP
 • Microsoft Word - pisanje i obrada teksta, 
 • Microsoft Word - napredno korištenje ili odgovarajuće znanje.

Nastavni materijal

 • Priručnik za polaznike: Microsoft Word - ekspertno korištenje", grupa autora