Program seminara

  • Što je JavaScript? Od koda naziv JavaScript i kako je nastao? U kojem pregledniku JavaScriot radi? Koju aplikaciju koristiti za kreiranje JavaScripta? Što je to Document Object Model u JavaScriptu? Koliko je JavaScript siguran?
  • Upoznavanje s jezikom: Kako pisati JavaScript? Kako ugraditi JavaScript u HTML dokument? Kako detektirati pogreške i upravljati njima?
  • Varijable i objekti: Koje sve vrte podataka možemo koristiti?
  • Operatori – Kako računati i testirati uvjete?
  • Funkcije – Što su funkcije i na koji ih način ispravno koristiti u JavaScriptu?
  • Naredbe za kontrolu tijeka – Kako u ovisnosti od onoga što je korisnik odabrao ili unio upravljati sa krajnjim rezultatom?
  • Obrasci – Kako stvoriti formu za prikupljanje podataka?
  • jQuery – Kako na jednostavan način iskoristiti puni potencijal JavaScripta a ujedno prilagoditi ga svim preglednicima?

Trajanje:

  •  16 školskih sati

Literatura: