Program seminara

Cilj ovog seminara je naučiti polaznike instalirati operativni sustav, potrebne upravljačke programe te instalirati novu karticu unutar računala, podesiti pisač, instalirati i ukloniti programe, obavljati redovno održavanje računala…

Sadržaj

  • Dijelovi računala: Instaliranje operativnog sustava (WinXP) - Instaliranje nove kartice - Pogonski programi (Drivers), Instaliranje pisača - Instaliranje fontova
  • Formatiranje magnetskih medija: Izrada i korištenje Start Up diskete - Podešavanje startnog izbornika i trake sa zadaćama
  • Održavanje računala: ScanDisk, Disk Cleanup, Disk Defragmenter, Compression Agent
  • Podešavanje grafičke kartice: Upravljanje aplikacijama - Task Manager - Virusi i zaštita -  Folder Options - Vrste datoteka - Komprimiranje podataka (WinZip)
  • DOS: Uvod, Osnovne komande i komande za upotrebu čvrstog diska i disketa...

Trajanje

  • 20 školskih sati

Predznanje

  • Osnove PC računala i Windows XP ili odgovarajuće znanje

Nastavni materijal

  • Priručnik za polaznike: "Podešavanje i održavanje računala", grupa autora