Cijene

U cijenu su uključena predavanja, nastavni materijal, završni ispit i uvjerenje za upis zvanja u e-knjižicu.