Program i preduvjeti za upis seminara

Preduvjeti upisa

U program osposobljavanja mogu se upisati osobe koje imaju:

 • 18 godina 

 • završenu minimalno trogodišnu srednju školu

Dokumentacija potrebna za upis

 • Preslika osobne iskaznice
 • Preslika domovnice
 • Preslika rodnog lista
 • Preslika dokumenta najviše završene škole (diplome ili svjedodžbe)

Program osposobljavanja se održava kroz redovnu i konzultativno-instruktivnu nastavu.

Nastavne cjeline

 • Osnove rada na računalu i operativni sustav Windows
 • Microsoft Office Word
 • Microsoft Office Excel
 • Microsoft Office PowerPoint
 • Internet
 • Zaštita na radu

Seminarski rad

 • Polaznik je dužan samostalno izraditi seminarski rad prema dobivenim uputama
 • Predviđeno vrijeme za izradu rada je 30 školskih sati
 • Seminarski rad preduvjet je za izlazak na završnu provjeru

Trajanje programa

 • 2 mjeseca

Vrsta programa

 • Osposobljavanje

Završna provjera

 • Ispit na računalu za sve nastavne cjeline zajedno

Uvjerenje i diploma

 •  Nakon položene završne provjere izdaje se Uvjerenje o osposobljavanju, propisano od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, koje omogućuje upis zvanja u radnu knjižicu.

Dodatne informacije

 • Program obrazovanja: Odobreno izvođenje programa prema rješenju Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa KLASA: UP/I-602-07/18-03/00151, URBROJ:533-05-18-0002