Kome je edukacija namijenjena

Grupe aktivnog učenja namijenjene su studentima/cama koji žele unaprijediti vlastiti način učenja, saznati više o različitim metodama aktivnog učenja čija je učinkovitost potvrđena istraživanjima i naučiti kako primijeniti te metode u pripremi za ispite.

Sudjelovanje na grupama posebno je korisno studentima/cama koji odgađaju ispite, opetovano doživljavaju neuspjeh u polaganju ispita, imaju slabo razvijene vještine planiranja, organiziranja i praćenja vlastitog učenja.