Trajanje edukacije

Edukacija se održava kroz mjesec dana, u četiri termina po dva školska sata (ukupno 8 školskih sati).