Ciljevi seminara

Na ovoj edukaciji polaznici će naučiti:

  • Što je lateralno razmišljanje i kako ga pravilo primijeniti?
  • Kako razmišljati izvan okvira?
  • Kako disciplinirati vlastito razmišljanje?
  • Kako donijeti prave odluke?
  • Kako izbjeći konflikte u timu?