Nastavni materijal

Softver: CorelDRAW

Priručnik za polaznike: "CorelDRAW – vektorska grafika", grupa autora