Sadržaj

  • Vektori i bitmape
  • Sustavi boja u grafičkoj obradi slike
  • Elementi radnog okruženja (izbornici, trake s alatima i palete)
  • Rad sa slojevima i nadzorni sloj (layer)
  • Izrada različitih krivulja                                                      
  • Mogućnosti rada s bojama
  • Unos i obrada teksta
  • Pretvaranje bitmape u vektor
  • Priprema za tisak i web te izvoz u različite formate