Kompetencije koje polaznik stječe

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa

Polaznik će:

  1. Prepoznati i razlikovati oblik i građu ljudskoga tijela, osnovne funkcije različitih organskih sustava, osobito lokomotornog sustava.
  2. Razlikovati temeljna teorijska i praktična znanja iz područja kineziologije.
  3. Navesti i opisati osnovne zakonitosti ljudskog kretanja i opće zakonitosti upravljanja procesom vježbanja te posljedice koje ti procesi imaju na ljudski organizam.
  4. Navesti i opisati osnovne principe vježbanja pilatesa i joge kroz definiciju, povijest, filozofiju, osnovne vrste, ciljeve te strukturu sata.
  5. Komunicirati na primjeren način i primijeniti pravila dobre i uspješne komunikacije prilikom provođenja vježbi za podučavanje vježbi joge i pilatesa.
  6. Prepoznati rizike i opasnosti te primijeniti mjere zaštite na radu i pravila pružanja prve pomoći.
  7. Demonstrirati podučavanje vježbi pilatesa uz uporabu osnovnih metodičkih principa podučavanja pilatesa: demonstracija, verbalizacija, vizualizacija, progresija.
  8. Demonstrirati podučavanje vježbi joge uz uporabu osnovnih metodičkih principa podučavanja joge: demonstracija, asistencija i namještanje, upute za disanje, usmjeravanje pozornosti.