Nastavne cjeline

  • Osnove funkcionalne anatomije i fiziologije vježbanja
  • Osnovni principi vježbanja pilatesa i joge
  • Osnove kineziologije
  • Osnovne komunikacijske vještine
  • Metodika podučavanja pilatesa i joge
  • Zaštita na radu i prva pomoć
  • Praktična nastava