Kako da (napokon) ostvarim svoj cilj?

Što želim? Zašto to želim? Što mi je bitno? Zašto mi je to bitno? Kada to želim? Kakva osoba želim postati? Često si postavljamo ova pitanja te propitujemo je li smjer u kojem naš život ide baš onaj koji smo željeli. Činjenica je da određene situacije u životu ne možemo kontrolirati niti na njih utjecati, no postoji mnogo toga u što možemo uložiti trud, vrijeme i napore te preuzeti u svoje ruke.

Ciljevi nam pomažu da svoje resurse, napor, vrijeme i energiju usmjerimo na ono što želimo postići, odnosno željeni ishod. No, u većini slučajeva dogodi se da na početku ili na sredini puta odustanemo od svog cilja jer mislimo da nemamo dovoljno znanja, sposobnosti, vremena ili novaca da ga ostvarimo. Ono što uspješne ljude upravo čini uspješnim je što znaju postaviti svoje ciljeve i planove te to prakticiraju u svim aspektima svog života. Na ovoj radionici zajedno ćemo aktivno raditi na postizanju ciljeva koje ste si nekada davno ili nedavno postavili.

Grupna nastava

Trenutno formiramo grupe za "Kako da (napokon) ostvarim svoj cilj?". Molim te prijavi se putem obrasca kako bi te mogli informirati s više detalja o mogućim grupnim terminima za ovaj tečaj.

Prijava

Grupna nastava

Trenutno formiramo grupe za "Kako da (napokon) ostvarim svoj cilj?". Molim te prijavi se putem obrasca kako bi te mogli informirati s više detalja o mogućim grupnim terminima za ovaj tečaj.

Prijava

Interaktivna radionica

Postavljanje ciljeva daje smjernice za djelovanje i određivanje prioriteta, a njihovo ostvarenje osjećaj postignuća.

Ciljevi pritom trebaju biti postavljeni MUDRO. Akronim MUDRO pokazuje skup kriterija koje vaš cilj mora zadovoljiti da bi bio dobro postavljen i ostvariv. Ulaganje vremena u to da svoje ciljeve postavite MUDRO, povećat će vjerojatnost da ih uspješno ostvarite.

Kako postaviti mjerljiv cilj?
Važno je postaviti cilj čije se ostvarenje na neki način može izmjeriti, jer ako ga ne možete mjeriti, ne možete njime ni upravljati.

Kako postaviti uvremenjeni cilj?
Svi smo skloni odgoditi postizanje cilja za „onda kad budemo imali više vremena“ i poslije se nikada ne vratiti na njega. Izostavljanje vremenskog elementa u postavljanju cilja daje prostor odgađanju.

Kako postaviti dostižan cilj?
Važno je imati visoke ciljeve koji vas tjeraju da razvijate vlastite potencijale, no isto je tako važno da su ti ciljevi realni za vašu trenutnu privatnu ili poslovni situaciju te da bude u skladu s vašim kompetencijama.

Kako postaviti relevantan cilj?
Koja je osnovna svrha cilja koji želimo ostvariti?  Prilikom postavljanja ciljeva bitno je voditi se načelima koji su u skladu s vašim osobnim i poslovnim vrijednostima, misijama ili vašom svrhom.

Kako postaviti cilj koji je određen?
Nejasno postavljeni ciljevi daju nejasne rezultate, što je moguće više razrađen cilj dovodi i do ostvarenja željenih rezultata.

Program radionice:

  • dublji uvid u definiciju cilja
  • prepoznavanje pogrešaka – što činim krivo kada postavim cilj?
  • osvještavanje važnih koraka u procesu ostvarenja ciljeva
  • održavanje motivacije – zašto lako odustajem od postavljenog cilja?
  • formulacija ciljeva iz osobnog i poslovnog aspekta života
  • razrada planova ostvarenja ciljeva za budućnost u privatnom i poslovnom aspektu života