Interaktivna radionica

Postavljanje ciljeva daje smjernice za djelovanje i određivanje prioriteta, a njihovo ostvarenje osjećaj postignuća.

Ciljevi pritom trebaju biti postavljeni MUDRO. Akronim MUDRO pokazuje skup kriterija koje vaš cilj mora zadovoljiti da bi bio dobro postavljen i ostvariv. Ulaganje vremena u to da svoje ciljeve postavite MUDRO, povećat će vjerojatnost da ih uspješno ostvarite.

Kako postaviti mjerljiv cilj?
Važno je postaviti cilj čije se ostvarenje na neki način može izmjeriti, jer ako ga ne možete mjeriti, ne možete njime ni upravljati.

Kako postaviti uvremenjeni cilj?
Svi smo skloni odgoditi postizanje cilja za „onda kad budemo imali više vremena“ i poslije se nikada ne vratiti na njega. Izostavljanje vremenskog elementa u postavljanju cilja daje prostor odgađanju.

Kako postaviti dostižan cilj?
Važno je imati visoke ciljeve koji vas tjeraju da razvijate vlastite potencijale, no isto je tako važno da su ti ciljevi realni za vašu trenutnu privatnu ili poslovni situaciju te da bude u skladu s vašim kompetencijama.

Kako postaviti relevantan cilj?
Koja je osnovna svrha cilja koji želimo ostvariti?  Prilikom postavljanja ciljeva bitno je voditi se načelima koji su u skladu s vašim osobnim i poslovnim vrijednostima, misijama ili vašom svrhom.

Kako postaviti cilj koji je određen?
Nejasno postavljeni ciljevi daju nejasne rezultate, što je moguće više razrađen cilj dovodi i do ostvarenja željenih rezultata.

Program radionice:

  • dublji uvid u definiciju cilja
  • prepoznavanje pogrešaka – što činim krivo kada postavim cilj?
  • osvještavanje važnih koraka u procesu ostvarenja ciljeva
  • održavanje motivacije – zašto lako odustajem od postavljenog cilja?
  • formulacija ciljeva iz osobnog i poslovnog aspekta života
  • razrada planova ostvarenja ciljeva za budućnost u privatnom i poslovnom aspektu života