Program seminara

Struktura radionice:

 • priprema za čitanje primjenom "photoreading metode"
 • čitanje izabrane literature tehnikama brzog čitanja
 • organiziranje bilježaka i izrađivanje "mentalne mape"
 • ponavljanje sadržaja izlaganjem i  demonstracijom mape

1.  "Power reading" radionice

      Proces čitanja je često opterećen nedostatkom pažnje i umorom čitača pa zbog toga rezultati čitanja i usvojeni sadržaji često u velikoj mjeri odstupaju od količine vremena i truda koji ulažemo u njega. Učenici nailaze na  poteškoće kod čitanja dugih i zahtjevnih tekstova, primjećuju da im "misli lutaju" i da često nisu usredotočeni na sadržaj čitanja.  Pritom opada motivacija koja je osnovni pokretač svake akcije pa tako  čitanja, javlja se osjećaj dosade i pretjeranog zamora te nezadovoljstvo postignutim vlastitim  rezultatima.

      Vježbe relaksacije i fokusiranja primjenom glazbe umanjuju utjecaj stresa, rastresenosti i pripremaju čitača za aktivno čitanje. Tehnike brzog čitanja i pisanje bilježaka ubrzavaju proces čitanja, omogućavaju bolje percipiranje podataka iz teksta i aktivnije pamćenje istih  te proces čitanja čine zanimljivim i fluentnim.

Čitanje lektira i drugih sadržaja učenicima predstavlja napor jer ne znaju kako se pripremiti, kako voditi bilješke i organizirati svoje vrijeme. Na ovim radionicama učenici dobivaju detaljne upute kako pristupiti tekstu, što je važno uočavati i bilježiti tijekom čitanje, kako čitanje učiniti bržim, aktvnijim i zanimljivim. Učenici tijekom radionica aktivno sudjeluju kreativno organizirajući svoje bilješke u  mentalne mape  i izlaganjem/prepričavanjem pročitanog teksta uz pomoć bilježaka.

 • Na "Power reading" radionicama ćete usavršiti učinkovite metode i tehnike čitanja i pamćenja kojima ćete značajno povećati brzinu i kvalitetu čitanja.
 • Savladat ćete vještinu organiziranja i pamćenja podataka primjenom tehnike "Mind mapping" koji će vam omogućiti lagano i brzo prisjećanje usvojenih sadržaja.

Naučit ćete:

 •  aktivno čitati i usmjeravati pažnju tijekom čitanja i učenja
 •  optimalno iskoristiti vrijeme čitanja: uložiti manje vremena, a pročitati i zapamtiti više sadržaja
 • koristiti asocijacije, maštu i svoju prirođenu kreativnost u učenju i čitanju čime čitanje postaje zabavno.

Metode  i tehnike rada:

 • vježbanje koncentracije
 • intenzivno uvježbavanje tehnika brzog čitanja;
 • vježbe opuštanja i fokusiranja
 • vježbe percepcije i usmjeravanja pažnje
 • mjerenje napretka brzine čitanja;
 • „photoreading“ metoda;
 • tehnika "Mind mapping" za organizaciju podataka

Prednosti čitanja metodom "power reading":

 • učinkovitije i bolje pamćenje,
 • optimalno korištenje vremena previđenog za čitanje
 • veća usredotočenost na sadržaje čitanja
 • bolje razumijevanje pročitanog teksta i povezivanje usvojenih znanja
 • povezivanje rada obiju polutki mozga,
 • jačanje samopouzdanja, motivacije i kreativnosti u radu

 

Power Reading tečaj bih preporučio svima. Stekao sam odlične vještine ovladavanja teksta i vrlo dobar temelj za njihovo daljnje usavršavanje.

- Matija Hojan