Javni poziv Ministarstva hrvatskih branitelja za sufinanciranje troškova obrazovanja

6. 6. 2018.

Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je javni poziv za sufinanciranje troškova obrazovanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji s ciljem podizanja razine njihovog obrazovanja i promjene zanimanja u svrhu poboljšanja kvalifikacijske strukture i olakšavanja pristupa tržištu rada, a radi povećanja njihove zapošljivosti.

Poticajna sredstva za podmirivanje troškova obrazovanja po ovom javnom pozivu moguće je odobriti za stjecanje prvog zanimanja, prekvalifikaciju, osposobljavanje te stjecanje dodatnih znanja i vještina.

Poticajna sredstva moguće je koristiti samo za jednu od navedenih obrazovnih aktivnosti i jedan obrazovni program.

Ministarstvo hrvatskih branitelja može snositi troškove obrazovanja kroz programe stjecanja prvog zanimanja, prekvalifikacije ili osposobljavanja do iznosa od 12.000,00 kuna (dvanaesttisućakuna) po osobi. Sredstva namijenjena sufinanciranju obrazovanja u ovom obliku mogu koristiti osobe sa ili bez zanimanja (završena osnovna ili srednja škola) koje nisu koristile niti jedan od oblika mjere stručnog osposobljavanja, odnosno poticanja obrazovanja u dosadašnjoj provedbi svih prethodnih programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji. Ministarstvo hrvatskih branitelja može snositi troškove stjecanja dodatnih znanja i vještina do iznosa od 6.000,00 kuna (šesttisućakuna) po osobi.

Sukladno ovom javnom pozivu, stjecanje dodatnih znanja i vještina podrazumijeva programe usavršavanja, učenje stranih jezika, informatičko opismenjavanje i iznimno drugo ukoliko su navedena znanja i vještine u uskoj vezi s osnovnim zanimanjem ili ukoliko u znatnoj mjeri povećavaju mogućnost zapošljavanja osobe iz ciljne skupine.

U Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2018. godinu planirana su sredstva za odobravanje najmanje 44 zahtjeva zaprimljena po ovom javnom pozivu (ovisno o pojedinačnim iznosima troškova obrazovanja). Zahtjevi se podnose Ministarstvu hrvatskih branitelja, na adresu: Trg Nevenke Topalušić 1, Zagreb, isključivo putem pošte ili osobno, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv za sufinanciranje troškova obrazovanja“. Podnositelj zahtjev podnosi isključivo samostalno.

Više informacija o javnom pozivu i podnošenju zahtjeva pročitajte na poveznici.

Ukoliko želite pohađati programe, osposobiti se ili se dodatno usavršavati U EdukaCentru javite nam se za više informacija.

EdukaCentar

zagreb@edukacentar.hr
split@edukacentar.hr

01/46 45 230
021/48 56 95