Nagradni natječaj "Peti rođendan EdukaCentra Zagreb"

1. 10. 2018.

Povodom petog rođendana EdukaCentra Zagreb i Dana otvorenih vrata koji se održavaju od 2.-5.10.2018. godine, poklanjamo ti semestar stranog jezika po izboru! Nagradni natječaj potražite na našim Facebook stranicama, a u nastavku pročitajte pravila. 

Pravila nagradnog natječaja:

EdukaCentar “Peti rođendan EdukaCentra Zagreb”

Članak 1.

ORGANIZATOR

Nagradni natječaj priređuje i organizira: Edukacentar d.o.o. (OIB: 19803119588), Trnčevićev put 25, 10000 Zagreb (dalje: Organizator)

Članak 2.

TRAJANJE I SVRHA PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije Organizatora. Nagradni natječaj traje od 2.10. – 5.10.2018. do 23:59 sati.

Članak 3.

PODRUČJE PROMOCIJE

Promotivni materijali će biti dostupni na Facebook stranici Organizatora,  Instagram profilu i na službenim web stranicama.

Članak 4.

PRAVO SUDJELOVANJA U NATJEČAJU

Pravo sudjelovanja u natječaju imaju sve fizičke osobe Hrvatske i/ili inozemstva, osim zaposlenika Organizatora i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća).

Članak 5.

FOND NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR

Fond nagrada sastoji se od 1 nagrade:

1x edukacija iz stranog jezika u EdukaCentru u Zagrebu  (šk. godina 2018./2019.). Odabire se jedan strani jezik od ponuđenih: nizozemski jezik A1.1, njemački jezik A1.1. , švedski jezik A1.1.

Članak 6.

SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Svaki sudionik koji sudjeluje u ovom nagradnom natječaju nema pravo zahtijevati drugu nagradu od onih koje su navedene u ovim pravilima.

Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge niti se mogu prenijeti na drugu osobu po prihvatu nagrade.

Članak 7.

KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Nagradni natječaj traje od 2.10. – 5.10.2018. do 23:59 sati. Sudionici nagradnog natječaja dužni su ostaviti komentar ispod fotografije koja je objavljena od strane EdukaCentra na Facebook stranici, s objašnjenjem i razlozima zašto bi upravo oni trebali osvojiti nagradu te istu fotografiju podijeliti na svojem Facebook profilu. Svaki sudionik može ostaviti jedan komentar s objašnjenjem.

Članak 8.

ODABIR DOBITNIKA

Sudionik s najkreativnijim komentarom je dobitnik nagradnog natječaja.  Dobitnika odabire tročlano povjerenstvo u sastavu: Vanja Žižić (voditeljica Centra), Ana Alfirev (koordinatorica nastave) i Iva Borić (koordinatorica razvoja).

Članak 9.

REZULTATI NATJEČAJA

Rezultati natječaja biti će objavljeni na Facebook stranici EdukaCentra 8.10.2018.

Članak 10.

DISKVALIFICIRANJE

Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati sudionike u sljedećim slučajevima:

• Sudionike koji prekrše ova pravila

• Sudionike za koje se sumnja da nisu ispunili sve korake kvalifikacija za natječaj

Članak 11.

SUGLASNOST S PRAVILIMA

Smatra se da sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionik prihvaća ova pravila nagradnog natječaja. Pravila počinju vrijediti nakon što budu objavljena na Facebook stranici https://hr-hr.facebook.com/EdukacijskiCentar/ i na web stranici https://www.edukacentar.hr/.

Članak 12.

MALODOBNI SUDIONICI U NAGRADNOJ IGRI

Maloljetnici imaju pravo sudjelovati u nagradnom natječaju u skladu sa zakonom te sukladno uvjetima upisa u edukacijske programe EdukaCentra.

Članak 13.

POREZI

Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradama.

Članak 14.

U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između Organizatora i sudionika nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Članak 15.

MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem službene Facebook stranice.

Članak 16.

IZMJENE PRAVILA

Organizator zadržava pravo promijeniti pravila natječaja. 

Članak 17.

NAPOMENA

Ovaj nagradni natječaj nije ni na koji način povezan s Facebookom, Facebook ga ne promiče niti sponzorira. Vaše podatke koje dajete isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovog natječaja, dajete tvrtki Edukacentar  d.o.o., a ne Facebook-u. Napominjemo, Facebook je javni prostor i objava bilo kojeg sadržaja (uključujući i fotografije) može predstavljati zadiranje u privatnost kako samih sudionika natječaja tako i trećih osoba. Ukoliko sudionici natječaja objave kakav sadržaj/fotografije na našoj web i Facebook stranici smatrat ćemo da su ga objavili svojevoljno te Edukacentar  d.o.o. ne snosi odgovornost za sadržaj istih, kao niti za zlouporabu korištenjem takvog sadržaja od bilo kojih trećih osoba. Također, smatrat ćemo ako su sudionici objavili bilo kakav sadržaj na našoj Web i Facebook stranici (uključujući fotografije, tekstualne poruke, komentare, bilo koje osobne podatke i sl.) da imaju sva potrebna ovlaštenja za objavu takvog sadržaja. Takvom objavom sudionici natječaja daju našoj tvrtki dopuštenje za korištenje cjelokupnog objavljenog sadržaja u marketinške i bilo koje druge komercijalne svrhe te se ujedno odriču svih materijalnih i bilo kojih drugih prava koja im po tom osnovu pripadaju.