Nauči pripremiti projektnu ideju za EU financiranje

5. 4. 2018.

Polaznici će usvojiti znanja i kompetencije iz područja čitanja natječajne dokumentacije, logike projekta, svrhe i opravdanosti projekta, održivosti, financija te vidljivosti projekata. Kroz praktični dio edukacije uvježbati će pisanje projektnih prijedloga.

EdukaCentar, kao suvremeni centar obrazovanja koji provodi niz stručnih edukacija i programa obrazovanja koje je odobrilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, između ostalog i certificiranog programa za Voditelja EU projekata, trenutno provodi edukaciju na kojoj će polaznici usvojiti znanja i kompetencije iz područja čitanja natječajne dokumentacije, logike projekta, svrhe i opravdanosti projekta, održivosti, financija te vidljivosti projekata.

Osim teorijskog dijela o pripremi i prijavi projektnih ideja na natječaje edukacija se sastoji i od praktičnog dijela vježbe ispunjavanja projektnog obrasca koji će se raditi na primjeru prijave na natječaj „Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“ Europskog socijalnog fonda.

S obzirom da je Europski socijalni fond od 8.3.2018. raspisao otvoreni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava u ukupnoj vrijednosti od 300.000.000,00 kuna za dječje vrtiće i jedinice lokalne samouprave u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020., kroz brojne upite djelatnika dječjih vrtića uvidjeli smo potrebu za edukacijom kako bi se kvalitetno pripremili i prijavili na ovaj natječaj.

Kako je u našoj misiji i viziji pomoć u unaprjeđenju hrvatskog odgojno-obrazovnog sustava, EdukaCentar će sufinancirati ovu edukaciju za polaznike iz dječjih vrtića koji će ju moći pohađati po promotivnoj cijeni od 990,00 kuna + PDV (redovna cijena edukacije: 2.000,00 kuna + PDV) te za drugog polaznika iz iste ustanove po 50% promotivne cijene.

Cilj edukacije je upoznati sudionike s osnovnom logikom projektnih prijedloga te prijavnim obrascem i natječajnom dokumentacijom (na primjeru ESF natječaja).

Na taj će način polaznici ove edukacije koji rade u dječjim vrtićima moći izravno raditi na popunjavanju svojih projektnih prijedloga za natječaj Europskog socijalnog fonda. Edukacija traje ukupno 6 tjedana (predavanja jednom tjedno u trajanju od 4 školska sata), a početak edukacije je 2.5.2018.

 Prijavi se!

#mojprojekt