Novi seminar u EdukaCentru Zagreb: Izrada investicijske studije/studije izvedivosti

4. 1. 2017.

Na seminaru koji traje od 22. 2. do 24. 2. 2017. uz stručno vodstvo nauči analizirati svoj projekt, provjeriti njegovu izvedivost i isplativost i prezentirati opravdanost ulaganja investitorima. Prijave u tijeku!

Jedan od osnovnih uvjeta za prijavu projekata na natječaje za dobivanje bespovratnih sredstava ili kredita banke jest investicijska studija. Investicijska studija izrađuje se da bi se prikazala ekonomska isplativost ulaganja i način na koji će projekt biti realiziran. Seminar obrađuje detaljnu strukturu investicijske studije koja svojim sadržajem odgovara uvjetima EU natječaja, HABOR-a, domaćim i inozemnim poslovnim bankama i fondovima.

Seminar je strukturiran kao kombinacija predavanja i praktičnog rada u grupama, s visokom razinom interaktivnosti, a polaznicima će omogućiti:

  • da upoznaju ulogu investicijske studije/studije izvedivosti u okviru razvoja projekata koje će aplicirati na natječaje iz EU fondova
  • da nauče proces izrade investicijske studije/studije izvedivosti , kao i procese analize financijske efikasnosti projekta
  • da nauče sami analizirati svoj projekt, provjeriti njegovu isplativost i prezentirati opravdanost ulaganja i vjerojatnost ostvarenja potencijalnim investitorima

Detaljan sadržaj seminara kao i informacije o predavačici i načinu prijave pogledaj ovdje.