Održane informativno edukativne radionice na temu zadružnog poduzetništva

5. 4. 2018.

U okviru projekta „Poticanje razvoja zadružnog poduzetništva među braniteljskom populacijom“, sufinanciranog sredstvima Europskog socijalnog fonda, održane su prve dvije  informativno edukativne radionice na temu zadružnog poduzetništva.

Prva radionica održana je 01. i 02. ožujka 2018. u Petrinji, a druga 27. i 28. ožujka 2018. u Vukovaru.

Polaznici edukacije bili su nezaposleni hrvatski branitelji i druge nezaposlene osobe sa područja Sisačko-Moslavačke i Vukovarsko-Srijemske županije. Tijekom  dvodnevnih radionica polaznici su se upoznali sa konceptom zadružnog poduzetništva, pravnom regulativom, uvjetima i procedurom osnivanja zadruge, upravljana zadrugom,  te izvorima financiranja.

U okviru projekta planirane su ukupno četiri radionice na temu zadružnog poduzetništva.

Tijekom travnja 2018. godine, posljednje dvije radionice održat će se u Bjelovaru i Zagrebu.