Kako se prijaviti?

Preporučujemo da nam se javiš i da organiziramo neobavezni susret s coachom. Nakon što se upoznate, zajedno ćete se dogovoriti o modelu programa koji bi najbolje odgovarao tvojim ciljevima.

Naša su ti vrata uvijek otvorena.