Opis i program

  • Jedan coaching susret traje 90 minuta i održava se jedanput na mjesec, a najviše dvaput na mjesec ako klijent to smatra korisnim za svoj napredak. Stoga coaching ciklus u pravilu traje nekoliko mjeseci i obuhvaća od tri do sedam susreta
  • U odnosu koji uspostavljaju klijent i coach prvi je odgovoran za rezultate, a drugi za odvijanje procesa. Coach svom klijentu najprije pomaže u jasnom definiranju problema koji želi riješiti ili ciljeva koje teži postići, a potom ga podupire i potiče u utvrđivanju, razradi i provedbi aktivnosti i promjena u ponašanju koje će ga dovesti do rješenja problema ili ostvarenja cilja
  • Coach pravim odabirom pitanja i drugih metoda potiče oslobađanje klijentovih potencijala i kompetencija koje će ga dovesti do željenog rješenja ili cilja
  • Svakom klijentu pristupa se individualno i u potpunosti prilagođeno njegovim potrebama, a sva promišljanja i informacije koje klijent iznese tijekom susreta tretiraju se kao povjerljive
  • Uslugu pruža diplomirana psihologinja/certificirani coach s dugogodišnjim iskustvom rada u korporativnom okruženju u području upravljanja ljudskim potencijalima. Članica je Hrvatske psihološke komore, Hrvatskog psihološkog društva i Hrvatske udruge za coaching. U radu s klijentima pridržava se etičkih normi psihologijske i coaching profesije
  • Cijena susreta:
    • 400 kn
    • 250 kn- studenti, umirovljenici i nezaposleni