Program seminara

Seminar uključuje

 • učenje i uvježbavanje tehnika brzog čitanja
 • upoznavanje s mentalnim mapama i vođenjem bilježaka
 • čitanje photoreading metodom

 Naučit ćeš

Power Reading tečaj bih preporučio svima. Stekao sam odlične vještine ovladavanja teksta i vrlo dobar temelj za njihovo daljnje usavršavanje.

- Matija Hojan
 • kako tvoje oči doista čitaju
 • koristiti u većoj mjeri periferni vid
 • brzo se koncentrirati
 • riješiti se loših navika pri učenju i čitanju
 • čitati aktivno, brzo i u fokusu
 • koristiti metode i tehnike čitanja kojima ćete povećati brzinu čitanja 2-5 puta
 • pohranjivati informacije u dugoročno pamćenje - sedam temeljnih načela pamćenja
 • lakše se prisjećati pročitanih i naučenih sadržaja
 • koristiti asocijativnost, maštu i kreativnost tijekom čitanja i učenja
 • koristiti osnove izrađivanja mentalnih mapa pri vođenju bilježaka tijekom čitanja

Power reading obuhvaća tri osnovna elementa

 • fokusiranje na tekst – alfa-moždani valovi
 • Dolphine style tehnike – vođenje očiju po tekstu
 • Intuitivno pisanje bilježaka – ključne riječi

Metode rada

 • power reading metoda – tehnike dolphine style, vježbe fokusiranja, opuštanja, koncentracije
 • mjerenje brzine čitanja tijekom seminara
 • photoreading metoda
 • pisanje bilježaka u formi mentalne mape
 • frontalni rad
 • individualni rad

Trajanje seminara

 • 18 školskih sati