Edukacije za voditelje ureda/poslovne tajnice

Ponuda izabranih tema za edukacije voditelja/ca ureda, poslovnih tajnika/ca i administratora/ica u području komunikacijskih vještina u poslovanju.

Serija edukacija iz područja poslovnih komunikacija i komunikacijskih vještina za voditelje/ca ureda, poslovne tajnike/ce/ administratore. 

Nakon odslušanog/ih seminara sudionici će moći definirati i opisati osnovne pojmove vezane uz komunikaciju u poslovnom okruženju i primijeniti stečena znanja u svakodnevnom radu prilikom rješavanja konkretnih problema, učinkovitije organizacije radnog mjesta i određivanja prioriteta.

Grupna nastava

Trenutno formiramo grupe za "Edukacije za voditelje ureda/poslovne tajnice". Molimo te prijavi se putem obrasca kako bi te mogli informirati s više detalja o mogućim grupnim terminima za ovaj tečaj.

Prijava

Grupna nastava

Trenutno formiramo grupe za "Edukacije za voditelje ureda/poslovne tajnice". Molimo te prijavi se putem obrasca kako bi te mogli informirati s više detalja o mogućim grupnim terminima za ovaj tečaj.

Prijava

Kreni online

Sve tečajeve iz naše ponude možeš pohađati online za strukturirano i organizirano učenje iz udobnosti vlastitog doma. Molimo te prijavi se putem obrasca kako bi te mogli informirati s više detalja.

Edukacije u ponudi

1.Ključne komunikacijske vještine za voditelje/ce ureda, poslovne tajnike/ce/ administratore:

Seminar je podijeljen u pet tematskih cjelina počevši od osobnog imidža kao početka komunikacije jer prvo trebamo «prodati» sebe. Drugi je dio posvećen govoru kao jedino čovjeku svojstvenoj komunikaciji. Treći se nastavlja neverbalnom komunikacijom kao pozitivnom ili negativnom dodatku govoru. Četvrti je dio usmjeren posrednoj – telefonskoj komunikaciji koja ima svoje zakonitosti, a peti je posvećen pisanoj komunikaciji bez koje je poslovno komuniciranje nezamislivo. Iz sadržaja: Retorika/ Licem u lice (F2F); Telefoniranje; Neverbalna komunikacija; Poslovno dopisivanje; Pojavnost/osobni imidž.

2.Poslovni bonton protokol:

Prvi dio seminara je posvećen osnovnim pravilima društvenog i posebno poslovnog bontona u raznim standardnim i posebnim situacijama. Drugi dio seminara je posvećen poslovnom protokolu. Riječ je o formalnom, zadanom i obvezujućem komuniciranju koje podrazumijeva poštovanje određenih standarda u konkretnim situacijama. Naglasak je na protokolu ustanova i tvrtki čija pravila obuhvaćaju opća načela međuljudskih odnosa i norme uljuđenog civilizacijskog ponašanja radi općeg sklada i reda. Iz sadržaja: Bonton u poslovnim razgovorima, dopisivanju, telefoniranju, darivanju, etiketa za stolom, odijevanje…); Kodeksi i pravila; Protokol u organizaciji internih događanja (pravo prvenstva prema rangu, raspored sjedenja, redoslijed govornika, dolazaka/ odlazaka...); Alati u bontonu i protokolu; Zlatna pravila

3.Poslovna tajnica i učinkoviti sastanci:

Sastanci su jedan od najčešćih načina poslovnog komuniciranja. Riječ je o okupljanju djelatnika sa svrhom i ciljem, po čemu se sastanak razlikuje od drugih oblika neorganiziranog druženja. Sastanci su jedan od najčešćih “kradljivaca vremena”. Procjenjuje se da menadžeri svih razina u prosjeku provode oko 60% radnog vremena na sastancima. Slično je i s voditeljima/cama ureda, poslovnim tajnicima/cama, administratorima/cama. Zbog toga nije neobično da se organizacija i vođenje uspješnih sastanaka smatraju važnom vještinom. Iz sadržaja: Zašto se sastajemo/ Vrste sastanaka; Dobri i loši sastanci (planiranje, priprema, upravljanje/ praćenje...); Komuniciranje na sastancima/ Funkcionalna i nefunkcionalna ponašanja na sastancima ; Aktivno slušanje na sastancima; Alati za uspješne sastanke (plan/ dnevni red, pravila ponašanja/ protokol, zapisnik...); Zlatna pravila dobrog sastanka.

4.Upravljanje vremenom:

Jedan od faktora uspjeha u svakom poslu, pa tako i voditeljima/cama ureda, poslovnim tajnicima/cama, administratorima/cama upravo je učinkovito upravljanje vremenom koje je i upravljanje karijerom. Kako nadzirati svoje vrijeme? Kako se usredotočiti na prave (važne) stvari? Kako izbjeći bavljenje neisplaniranim aktivnostima? Kako se usmjeriti na glavna (najvažnija) područja – prioritete? Kako donositi prave odluke? – samo su neka od pitanja na koja daje odgovore ovaj seminar. Iz sadržaja: Značaj vremena; Test procjene iskorištenosti osobnog vremena; Vrijeme i ciljevi; Kradljivci vremena (vježba), Plan i planiranje/ Biti učinkovitiji; Vrste planova; Vremenski tjesnaci; Generacije planiranja; Prioriteti – hitno i/li bitno; Alati i tehnike; Zlatni savjeti.

5.Organizacija i vođenje događanja/ evenata:

Event kao instrument marketinških kampanja i sredstvo netradicionalnog oglašavanja, mnogi teoretičari i praktičari menadžmenta i marketinga, smatraju generatorom cjelokupnog komuniciranja na tržištu današnjice. Postoje brojne vrste događanja – počevši od gospodarskih pa do – humanitarnih, sportskih, kulturnih, religijskih, političkih i drugih događanja. Prema dometu oni mogu biti gradskog, lokalnog, nacionalnog, međunarodnog pa i globalnog značaja. No, neovisno o kategoriji, svako događanje/ event ima za cilj postati i ostati «događaj koji se prati i pamti», tj. dobiti što više publiciteta, nazočnosti što brojnije ciljane publike, povećati ugled svih partnera…i u konačnici – bolji imidž koji se odražava na bolju tržišnu poziciju. Iz sadržaja: Voditelja/ca ureda, poslovni tajnik/ca/ administrator/ca kao dio tima za evente; Planiranje, organiziranje, praćenje, kontrola i vrednovanje eventa; Marketing i sponzoriranje eventa; Protokol i event; Elementi odnosa s javnošću – njegovanje dobre slike o sebi, ustanovi ili poduzeću…

6.Kako unaprijediti komunikaciju i suradnju između voditelja/ce ureda, poslovnog tajnika/ ce i administratora/ce i njihovog nadređenog/ šefa?

Ova komunikacijska tema ima za cilj ukazati na važnost interne komunikacije u tvrtki ili ustanovi. Ona analizira i osvještava međuovisnost komunikacije s nadređenim kao prvim suradnikom s ciljem da funkcioniraju kao tim. Iz sadržaja: Nadređeni kao prvi suradnik; Osnovne i posebne situacije – npr. krizna komunikacija; Tipovi nadređenih; Komunikacija sa zahtjevnim nadređenim; Kako smanjiti nesporazume i učinkovitije komunicirati/ Zlatni savjeti…

7. Alati i tehnike za postizanje izvrsnosti u poslovanju:

U današnje vrijeme velike konkurencije (i) na tržištu rada, stalan rad na sebi u smislu kontinuiranog poboljšanja (jap. Kajzen), postaje uvjet bez kojeg se ne može. Unapređivanje osobnih kompetencija voditelja/ca ureda, poslovnih tajnika/ca, administratora/ca utječe na izvrsnost cijele tvrtke/ ustanove. Postizanje izvrsnosti je lakše i brže uz alate i tehnike koje nam stoje na raspolaganju. Iz sadržaja: Mentalne mape i ostali alati i tehnike za poboljšanje osobne radne učinkovitosti; Primjeri korištenja mentalnih mapa (rješavanje složenih problema, pisanje bilješki i zapisnika, planiranje sastanaka i događanja,…), Tehnika za kreativno rješavanje problema (Oluja mozgova, 6 šešira...)

Metoda i trajanje edukacije

Edukacije se održavaju kombinacijom interaktivnog predavanja i radionica koje prate svaku temu uz puno primjera dobrih praksi u stvarnim situacijama.

Svaka od tema edukacije je cjelodnevna radionica te je moguća fleksibilnost vezana uz odabir tema i tempa edukacija za poslovne korisnike i njihove specifične potrebe.

O predavačici

Mr.sc.oec.Marija Novak-Ištok, mag.politologije u nastavnom zvanju višeg sveučilišnog i veleučilišnog predavača

predavačica

Dosad je vodila 100-njak  seminara za poslovne tajnice u vodećim hrvatskim tvrtkama i ustanovama iz regije te organizirala edukacije za poslovne tajnice/ voditeljice ureda za Međunarodni poslovni centar (Henley Management College u Hrvatskoj) po modelu Cambridge Tutorial College (na engleskom jeziku).

Ima dugogodišnje iskustvo vođenja seminara i radionica za poslovne škole (Poslovni savjetnik, Poslovna izvrsnost – kreatorica, nositeljica i voditeljica programa; IMC…)

Koautorica je udžbenika Poslovni bonton, Psihologija komunikacije 1 i 2, Marketing te autorica više desetaka članaka o poslovnim tajnicama u specijaliziranom tisku.

Trajnje

60 minuta individualna online nastava

90 minuta grupna nastava (do 3 osobe)

Individualna nastava  Edukacentar nudi mogućnost individualne online nastave što dodatno ubrzava tvoj dolazak do cilja. Dok pohađaš individualnu nastavu nisi ograničen brojem sati ili razinom znanje ostatka grupe te potpuno možeš prilagoditi termine svojim obvezama.