Knjigovodstvo-seminari

Voliš brojke i računanje? Precizan si i analitičan? Iskoristi priliku i kroz naše seminare steci potrebna znanja za uvijek tražen posao knjigovođe.

Kreni individualno

Prilagodi nastavu svojim potrebama i brže postigni željeni cilj! Rezerviraj probni sat po povoljnoj cijeni i ako budeš zadovoljan, zajedno ćemo kreirati individualnu nastavu za tebe.

Rezerviraj probni sat

Ovisno o stupnju svoga znanja i potrebama, odaberi jedan od naših tečajeva iz ove kategorije: Knjigovodstvo I - uvod i knjiženje pravnih subjekata, Knjigovodstvo II - financijska izvješća pravnih subjekata, Knjigovodstvo III - knjigovodstvo neprofitnih organizacija, Knjigovodstvo IV - knjigovodstvo obrtnika ili Knjigovodstvo na računalu (IPOS ili Pantheon).

Individualna nastava

Sve tečajeve iz naše ponude možeš pohađati i kroz individualnu nastavu. Prilagodi nastavu svojim potrebama i mnogo brže postigni željeni cilj!

Prednosti individualne nastave su:

 • Brže usvajanje gradiva (u 50% satnice predviđene za grupnu nastavu moguće je prijeći predviđeno gradivo)
 • Nema ograničenja u broju sati i brzini napredovanja
 • Potpuna usklađenost sadržaja predavanja s tvojim ciljevima
 • Maksimalna fleksibilnost termina
 • Mogućnost otkazivanja dogovorenog termina zbog izvanrednih obveza (do 24 sata ranije bez naknade)
 • Mogućnost odabira povoljnijeg plaćanja u paketima od 10, 20, 30 ili više školskih sati

Kreirajmo zajedno edukaciju prilagođenu tvojim potrebama

Grupna nastava

Trenutno formiramo grupe za "Knjigovodstvo-seminari". Molimo te prijavi se putem obrasca kako bi te mogli informirati s više detalja o mogućim grupnim terminima za ovaj tečaj.

Prijava

Grupna nastava

Trenutno formiramo grupe za "Knjigovodstvo-seminari". Molimo te prijavi se putem obrasca kako bi te mogli informirati s više detalja o mogućim grupnim terminima za ovaj tečaj.

Prijava

Kreni online

Sve tečajeve iz naše ponude možeš pohađati online za strukturirano i organizirano učenje iz udobnosti vlastitog doma. Molimo te prijavi se putem obrasca kako bi te mogli informirati s više detalja.

Tečajevi u ovoj kategoriji

Knjigovodstvo I - uvod i knjiženje pravnih subjekata

Cilj seminara je razumijevanje osnovnih knjigovodstvenih i računovodstvenih kategorija da bi se usvojila knjigovodstvena terminologija i osiguralo praćenje knjigovodstvene materije. Polaznik kroz vježbe, ispunjavanje dokumenata i ponavljanje usvaja novi knjigovodstveni jezik, upoznaje se s knjigovodstvenim ispravama te provodi osnovna knjiženja i analitičko knjigovodstvo.

Program seminara

 • Pojam računovodstva i knjigovodstva
 • Osvrt na računovodstvene sustave u Hrvatskoj – računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija, proračunsko računovodstvo, računovodstvo obrtnika i slobodnih zanimanja
 • Poslovne knjige
 • Pojam knjigovodstvenog računa (konta) i bilance – vrste konta, otvaranje i zaključak konta
 • Računski (kontni) plan
 • Blagajna – dokumenti, putni račun i knjiženje
 • Platni promet u zemlji
 • Kratkotrajna imovina – kupci, dužnici, potraživanja, knjiga IRA
 • Kratkotrajne obveze – dobavljači, vjerovnici, obveze, knjiga URA
 • Dugotrajna imovina – pojam, nabava, amortizacije i otpis
 • Zaliha sirovina i materijala, sitnog inventara, ambalaže i auto guma – nabava, uporaba i otpis

Trajanje

 • 40 školskih sati

Predznanje

Seminar ne zahtijeva predznanje

Nastavni materijal

 • Priručnik: Knjigovodstvo u praksi - grupa autora
 • Kontni plan
 • Zbirka radnih obrazaca

Knjigovodstvo II - financijska izvješća pravnih subjekata

Cilj je seminara usvajanje zahtjevnijih postupaka obračuna, knjiženja i računovodstvenog izvješćivanja poslovnog okruženja. Polaznici se upoznaju s praćenjem računovodstvene literature kako bi postigli samostalnost u radu.

Program seminara

 • Trgovina – pojam, zaduženje, prodaja i razduženje skladišta robe
 • Troškovi zaposlenih – obračun plaće i evidencije
 • Aktivna i pasivna vremenska razgraničenja
 • Financijski rezultat poslovanja – utvrđivanje bruto financijskog rezultata, prijenos neto dobitka (gubitka) na vlastiti kapital < br>
 • Temeljna financijska izvješća (Završni račun) – Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Izvještaj o promjenama vlasničke glavnice, Izvještaj o novčanim tokovima
 • Devizno poslovanje
 • Proizvodnja

Trajanje

 • 40 školskih sati 

Predznanje

Seminar zahtijeva predznanje iz seminara: Knjigovodstvo I- uvod i knjiženje pravnih subjekata ili odgovarajuće predznanje.

Nastavni materijal

 • Priručnik: Knjigovodstvo u praksi - grupa autora
 • Kontni plan
 • Zbirka radnih obrazaca

Knjigovodstvo III - knjigovodstvo neprofitnih organizacija

Seminar obuhvaća zahtjevne i različite načine vođenja poslovnih knjiga, knjiženja, obračuna i izvješćivanja u neprofitnim organizacijama koje se u dosta segmenata razlikuje od vođenja poslovnih knjiga i izvješćivanja u trgovačim društvima. Važno je upoznati polaznike s načinom poslovanja neprofitnih organizacija koje je propisano Pravilnikom o knjigovodstvu. 

Program seminara

 • Pojam neprofitnih organizacija
 • Osnivanje i način otvaranja, registracija
 • Poslovne knjige
 • Računski (kontni) plan
 • Blagajna
 • Platni promet
 • Kratkotrajna imovina
 • Kratkotrajne obaveze – dobavljači, vjerovnici, obveze
 • Dugotrajna imovina – pojam, nabava, amortizacija i otpis
 • Poslovne knjige u neprofitnim organizacijama s vlastitom djelatnošću
 • Troškovi vanjskih suradnika te zaposlenika
 • Financijska izvješća (završni račun) – Polugodišnji račun prihoda i rashoda, Obrazloženje prihoda i rashoda, godišnja bilanca, Kvartalni statistički izvještaj

Trajanje

 • 16 školskih sati

Predznanje

 • Seminar  zahtijeva predznanje seminara KI- uvod i knjiženje pravnih subjekata i  KII - financijska izvješća pravnih subjekata.

Knjigovodstvo IV - knjigovodstvo obrtnika

Cilj je seminara upoznavanje polaznika sa zakonskom regulativom i stručnim osnovama knjigovodstvenog evidentiranja i praćenja poslovanja obrtnika i slobodnih zanimanja te sastavljanja temeljnih financijskih izvješća. 

Program seminara

 • Vrste i pravni status obrtnika i slobodnih zanimanja
 • Dohodak kao poslovni rezultat
 • Poslovne knjige obrtnika i slobodnih zanimanja
 • Primjer vođenja poslovnih knjiga

Trajanje

 • 16 školskih sati

Predznanje

 • Seminar zahtijeva predznanje seminara KI - uvod i knjiženje pravnih subjekata i KII - financijska izvješća pravnih subjekata

Knjigovodstvo na računalu

Cilj je seminara osposobiti polaznika za samostalno vođenje knjigovodstva na računalu uključujući formiranje poslovnih knjiga, obradu i jednostavnu analizu podataka te brzu i kvalitetnu izradu internih i eksternih izvješća.

Program seminara

 • Otvaranje poslovnog subjekta
 • Otvaranje poslovne godine
 • Unos početnih stanja – postavljanje parametara (knjigovodstvene sheme)
 • Obrada ulaznih računa – analiza stanja dobavljača
 • Obrada izlaznih računa – analiza stanja kupaca
 • Knjiženje – plaće, izvodi, blagajna, maloprodaja, veleprodaja, proizvodnja, osnovna sredstava, sitni inventar
 • Knjiženja u glavnoj knjizi
 • Sastavljanje poreznih i financijskih izvješća – Zakon o računovodstvu
 • Zatvaranje godine – prijenos završnih salda u naredno porezno razdoblje

Trajanje

 • 20 školskih sati 

Predznanje

Seminar zahtijeva predznanje iz seminara: Knjigovodstvo I ili odgovarajuće znanje.

Nastavni materijal

 • Softver i materijali

Kako se upisati?

Preporučujemo da nam se javiš i da organiziramo neobavezni susret s predavačem. Nakon što se upoznate, zajedno ćete se dogovoriti o modelu edukacije koji bi najbolje odgovarao tvojem trenutačnom znanju i ciljevima.

Naša su ti vrata uvijek otvorena.

Napomena: Grupe svih razina formiraju se tijekom cijele godine, zato nikad nije kasno da se uključiš. Za više informacija obrati nam se mailom, telefonom ili nas osobno posjeti.

Veselimo se tvom dolasku!

Prednosti poslovnih edukacija u EdukaCentru

Prilagođeni tečajevi. Tečajevi su prilagođeni trenutnim kompetencijama polaznika stoga možeš biti siguran da nećeš gubiti vrijeme na materijale koji nisu prilagođeni tvom predznanju i mogućnostima.

Grupna nastava. Svoje nove poslovne vještine možeš učiti na grupnoj nastavi gdje odmah imaš priliku koristiti naučeno u komunikaciji s drugim polaznicima. Takav pristup edukaciji pomoći će ti sagledati problematiku iz različitih perspektiva i olakšati put do kreativnih rješenja.

Individualna nastava. Osim grupne, Edukacentar nudi i mogućnost individualne nastave što dodatno ubrzava tvoj dolazak do cilja. Dok pohađaš individualnu nastavu nisi ograničen brojem sati ili razinom znanje ostatka grupe te potpuno možeš prilagoditi termine svojim obvezama.

Nastava na lokaciji ili online. Osim nastave u suvremenim učionicama na našoj lokaciji, postoji i mogućnost organiziranja nastave na lokaciji koja tebi više odgovara. Uz to, organiziramo i online edukacije za strukturirano i organizirano učenje iz udobnosti vlastitog doma.

Stjecanje novog zvanja. Po završetku određenih programa dobit ćeš certifikat od EdukaCentra koji omogućuje upis zvanja u radnu knjižicu.

Probni sat. Ako i dalje nisi siguran jesu poslovne u Edukacentru primjerene za tebe ili tvoje zaposlenike, postoji i mogućnost dogovaranja probnog sata tijekom kojeg se možeš osobno uvjeriti u sve nabrojane prednosti.