Planiranje i provedba projekata financiranih iz EU fondova

Bilo da je riječ o velikim infrastrukturnim projektima na području prometa i zaštite okoliša; projektima izgradnje civilnog društva kojima se potiče demokratizacija i podizanje svijesti o ljudskim pravima; projektima prekogranične suradnje kojima se potiče partnerstvo i suradnja regija sa susjednim zemljama ili projektima vezanim uz regionalni i ruralni razvoj, jačanje konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva ili razvoj edukativnih programa namijenjenih osnaživanju lokalnog stanovništva projekti se moraju pomno i detaljno planirati s visokom razinom razumijevanja administrativnih i zakonskih procedura. Upravo tome služi ova edukacija.

Projekt koji se prijavljuje na određeni natječaj prezentira se kroz niz dokumenata čija je forma i sadržaj određena samim natječajem. Za prijavu je najčešće potreban projektni sažetak, poslovni plan i investicijska studija ili studija izvodljivosti. Prijava na natječaj za dodjelu bespovratnih potpora obuhvaća i popunjavanje dodatnih obrazaca i prikupljanje niza administrativnih potvrda. Po odobrenju dodjele bespovratnih sredstava se potpisuje formalan ugovor između prijavitelja i ugovornog tijela. Tim ugovorom su definirane daljnje obveze prijavitelja za vrijeme trajanja projekta i niz godina nakon njegovog završetka.

Obveze određuju način korištenja bespovratnih sredstava i izvještavanje o provođenju projekta. Primjerice, jedna od obveza prilikom provođenja projekata sufinanciranih iz EU fondova je i provođenje procesa nabave na za to propisan način. Obveze izvještavanja o projektu su regulirane potpisanim ugovorom. Najčešće je potrebno kvartalno izvještavanje, nakon završetka projekta, a ponekad i nekoliko godina nakon njegovog završetka kako bi se utvrdilo jesu li ostvareni ciljevi zbog kojih je projekt ostvario sufinanciranje iz EU fondova. Na ovoj edukaciji polaznici će se upoznati sa osnovnim, ali i detaljnijim procedurama i definicijama projekata financiranih iz EU fondova.

Grupna nastava

Trenutno formiramo grupe za "Planiranje i provedba projekata financiranih iz EU fondova". Molimo te prijavi se putem obrasca kako bi te mogli informirati s više detalja o mogućim grupnim terminima za ovaj tečaj.

Prijava

Grupna nastava

Trenutno formiramo grupe za "Planiranje i provedba projekata financiranih iz EU fondova". Molimo te prijavi se putem obrasca kako bi te mogli informirati s više detalja o mogućim grupnim terminima za ovaj tečaj.

Prijava

Kreni online

Sve tečajeve iz naše ponude možeš pohađati online za strukturirano i organizirano učenje iz udobnosti vlastitog doma. Molimo te prijavi se putem obrasca kako bi te mogli informirati s više detalja.

Ciljevi i krajnji korisnici

Edukacija je namijenjena pojedincima, članovima organizacija i/ili zaposlenicima u tvrtkama i javnim ustanovama. Svima onima koji imaju projekt koji žele aplicirati na neki od dostupnih nacionalnih i europskih fondova te ih razviti uz podršku stručnjaka.

Edukacijom će polaznici:
1. Naučiti osnovne pojmove operativnih programa, strategija i natječaja;
2. Razumjeti proces apliciranja, odobravanja i provedbe projekata;
3. Proučiti natječajnu dokumentaciju i priložene obrasce;
4. Definirati prihvatljivost prijavitelja i projektnih partnera;
5. Izraditi logičku matricu i pripremiti projektni prijedlog;
6. Oblikovati projektne ciljeve, aktivnosti i troškove;
7. Utvrditi osnovne procedure javne nabave;
8. Uvrstiti održivost i odgovornost u projektne aktivnosti, rezultate i dugoročne učinke.

Edukativni moduli

Sukladno projektnim prijedlozima polaznika prilagodit ćemo edukacije individualnim pristupom kako bi svaki projekt dobio prostor za konkretan razvoj. 

1. MODUL - OPERATIVNI PROGRAM, PROJEKT I PROJEKTNI CIKLUS
Osnovne definicije i smjernice europskih, nacionalnih i lokalnih strategija i operativnih programa. Osnovni pojmovi projektnog ciklusa i menadžmenta te definiranje projektne ideje polaznika. Definiranje općih i specifičnih ciljeva projekta, razumijevanje Uputa za prijavitelje i svih ostalih informacija potrebnih za prijavu projekta.
2. MODUL - ANALIZA PROJEKTNE IDEJE
Utvrđivanje prihvatljivosti kroz natječajnu dokumentaciju te testiranje ukupnih rezultata projektnog
prijedloga. Definiranje unutarnjih i vanjskih čimbenika koji utječu na razvoj projektnih aktivnosti te alati
za njihovo upravljanje.

3. MODUL - PRIPREMA PROJEKTNOG PRIJEDLOGA
Planiranje grupa aktivnosti i njihova detaljna razrada kroz vremenski period trajanja projekta. Utvrđivanje potrebnih vještina i kvalifikacija projektnog tima te ukupnih troškova projektnih aktivnosti.

4. MODUL - DEFINIRANJE POTREBNIH RESURSA I ODRŽIVOSTI PROJEKTNE PRIJAVE
Utvrđivanje potrebnih vještina i kvalifikacija projektnog tima te ukupnih troškova projektnih aktivnosti.
Definiranje elemenata održivosti projektne prijave te načina praćenja rezultata i učinaka projekta.

5. MODUL- PROVEDBA PROJEKTA
Utvrđivanje potrebnih resursa i vremenskog angažmana svih dionika prilikom provedbe projekta.
Detaljna analiza vremenskog okvira provedbe i podjele detaljnih zadataka unutar projektnog tima.
Upoznavanje s procesom javne nabave.

Trajnje

60 minuta individualna online nastava

90 minuta grupna nastava (do 3 osobe)

Individualna nastava  Edukacentar nudi mogućnost individualne online nastave što dodatno ubrzava tvoj dolazak do cilja. Dok pohađaš individualnu nastavu nisi ograničen brojem sati ili razinom znanje ostatka grupe te potpuno možeš prilagoditi termine svojim obvezama.