Samostalni računovođa

Po završetku programa dobit ćeš Uvjerenje o usavršavanja, propisano od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, koje omogućuje upis zvanja u radnu knjižicu

Posao samostalnog računovođe deficitarno je zanimanje unutar svih  poslova za koje se traži obrazovni profil ekonomista u rangu srednjeg, višeg i visokog obrazovanja. Također je evidentna potreba pojedinaca prethodno zaposlenih na sličnim poslovima za formaliziranjem vještina i znanja koje posjeduju te njihovim proširenjem.

Računovođa, za razliku od knjigovođe, samostalno odlučuje i bira najpovoljnije računovodstvene alternative te ima znanje, vještine i pripadajuću samostalnost i odgovornost za samostalno sastavljanje završnog računa i godišnje prijave poreza na dobit.

Program je koncipiran tako da polaznika usavršava (educira) za djelotvorno vođenje svih poslovnih knjiga uz primjenu računalnog softvera za računovodstvo te za sastavljanje svih financijskih izvješća, od godišnjih financijskih izvješća do izvješća za potrebe podnošenja poreznoj upravi i drugim relevantnim institucijama. Polaznik pritom stječe sposobnost samostalnog odlučivanja i odabira najpovoljnijih alternativa računovodstvenih politika u početnom i naknadnom priznavanju i mjerenju pozicija financijskog položaja i financijske uspješnosti poduzeća. 

Grupna nastava

Trenutno formiramo grupe za "Samostalni računovođa". Molimo te prijavi se putem obrasca kako bi te mogli informirati s više detalja o mogućim grupnim terminima za ovaj tečaj.

Prijava

Grupna nastava

 • Pohađaj tečaj u malim grupama 
 • Mogućnost organiziranja nastave u tvojoj tvrtki (in house)
 • Suvremeno opremljene učionice u centru grada

Grupe svih razina formiraju se tijekom cijele godine, zato nikad nije kasno da se uključiš!

Aktualni grupni termini:

Samostalni/a računovođa/tkinja - program usavršavanja

☏ 021 485 695, Split

✉ split@edukacentar.hr

Trajanje
4 mjeseca
Početak
26.09.2022.
Termin
ponedjeljkom, srijedom i petkom od 17:00 do 19:15
Lokacija
Split
Cijena
7600,00kn (uključen popust od 20%)
Slobodno mjesta
5
Prijavi se

Kreni online

Sve tečajeve iz naše ponude možeš pohađati online za strukturirano i organizirano učenje iz udobnosti vlastitog doma. Molimo te prijavi se putem obrasca kako bi te mogli informirati s više detalja.

Kompetencije koje polaznik stječe

Polaznik će:

 • Primijeniti određene računovodstvene politike u priznavanju, vrednovanju i naknadnom mjerenju pozicija financijskog položaja (dugotrajna i kratkotrajna imovina, kapital i obveze) te financijske uspješnosti (prihodi, rashodi, financijski rezultat)
 • Usporediti efekte primjene računovodstvenih alternativa na iskazane pozicije financijskog položaja (imovina, kapital i obveze) i financijske uspješnosti (prihodi, rashodi, financijski rezultat)
 • Odabrati najpovoljnije računovodstvene politike koje osiguravaju pouzdan i ispravan prikaz pozicija financijskog položaja (imovina, kapital i obveze) i financijske uspješnosti (prihodi, rashodi, financijski rezultat)
 • Sintetizirati informacije iz računovodstvenih evidencija u financijske izvještaje i izraditi godišnju prijavu poreza na dobit
 • Koristiti računovodstvene aplikacije za vođenje poslovnih knjiga.

Uvjeti upisa

U program usavršavanja za poslove samostalnog/e računovođe/tkinje može se upisati

osoba koja ima 18 godina i:

 • Završenu srednju školu u četverogodišnjem trajanju za zanimanje ekonomist/ica ili komercijalist/ica;
 • Završenu bilo koju srednju školu u četverogodišnjem trajanju i najmanje dvije godine radnog iskustva na knjigovodstvenim i srodnim poslovima, što dokazuje potvrdom poslodavca i uz prethodnu provjeru osposobljenosti (test znanja) u ustanovi.

Trajanje programa i način izvođenja nastave

Program osposobljavanja traje 204 sata i može se realizirati redovitom nastavom.

Program uključuje teorijski dio programa u trajanju od 45 te vježbe u trajanju od 39 sati. Praktična nastava izvodi se u ukupnom trajanju od 120 sati pod nadzorom mentora.

Nastavni plan

 • Regulativni okvir računovodstva
 • Računovodstvo imovine, kapitala i obveza
 • Računovodstvo proizvodnje, trgovine i financijskog rezultata
 • Računovodstvo na računalu
 • Zaštita na radu
 • Praktičan rad u trgovačkom društvu djelatnosti proizvodnje
 • Praktičan rad u trgovačkom društvu djelatnosti trgovine
 • Praktičan rad u trgovačkom društvu uslužne djelatnosti

Trajnje

60 minuta individualna online nastava

90 minuta grupna nastava (do 3 osobe)

Individualna nastava  Edukacentar nudi mogućnost individualne online nastave što dodatno ubrzava tvoj dolazak do cilja. Dok pohađaš individualnu nastavu nisi ograničen brojem sati ili razinom znanje ostatka grupe te potpuno možeš prilagoditi termine svojim obvezama.