Voditelj pripreme i provedbe EU projekata

Program provode certificirani stručnjaci s dugogodišnjim iskustvom i dokazanim rezultatima, a temelji se na stvarnim potrebama hrvatskih organizacija što povećava tvoje šanse pronalaska posla nakon završetka edukacije. Po završetku programa dobit ćeš Uvjerenje o usavršavanju, propisano od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, koje omogućuje upis zvanja u radnu knjižicu.

Priprema projektnih prijedloga složen je i kompleksan postupak koji zahtjeva specifična znanja i vještine kako bi prijavljeni projekti zadovoljili kompleksne postupke administrativne i kvalitativne evaluacije projekta, te kako bi bili izvedivi i održivi s aspekta raspoloživih resursa i kompetencija organizacije prijavitelja, te planiranih proračunskih sredstava.  

Grupna nastava

Trenutno formiramo grupe za "Voditelj pripreme i provedbe EU projekata". Molimo te prijavi se putem obrasca kako bi te mogli informirati s više detalja o mogućim grupnim terminima za ovaj tečaj.

Prijava

Grupna nastava

 • Pohađaj tečaj u malim grupama 
 • Mogućnost organiziranja nastave u tvojoj tvrtki (in house)
 • Suvremeno opremljene učionice u centru grada

Grupe svih razina formiraju se tijekom cijele godine, zato nikad nije kasno da se uključiš!

Aktualni grupni termini:

Voditelj pripreme i provedbe EU projekata

Početak
04.10.2022.
Termin
utorkom i četvrtkom od 17:00 do 20:30 (uključena pauza)
Lokacija
Split
Cijena
6300,00 kn (uključen popust od 10%)
Slobodno mjesta
2
Prijavi se

Trajanje programa i način izvođenja nastave

Program usavršavanja traje 2 mjeseca i može se realizirati redovitom ili konzultativno-instruktivnom nastavom.

Program provode certificirani stručnjaci s dugogodišnjim iskustvom i dokazanim rezultatima u pripremi i provedbi projekata iz različitih fondova i EU programa.

Nastava u našoj ustanovi provodi se u suvremeno opremljenim učionicama, uz podršku informatičke opreme, koristeći službene obrasce.

EdukaCentar i sam uspješno sudjeluje u provedbi projekta financiranog iz Europskog socijalnog fonda.

Moduli

Mogućnosti financiranja - Fondovi i institucije EU  

Završetkom prvog modula polaznici će steći znanja koja će im omogućiti da prepoznaju i identificiraju prilike za ostvarivanje financiranja projekata. Naučit će razlikovati vrste EU fondova i programa te će imati temeljna znanja o preduvjetima koje moraju ispuniti kao nositelji projekata kako bi bili prihvatljivi za financiranje, kako tražiti partnere i ostvariti čvrsto partnerstvo.

Ključne teme:

 • politike Europske unije
 • institucije Europske unije
 • fondovi i programi EU
 • Internet stranice na kojima se objavljuju natječaji
 • Partnerstvo u EU projektima 

Upravljanje projektnim ciklusom i pristup logičke matrice 

Polaznici će naučiti upotrebljavati alate i tehnike za planiranje i formulaciju projekta koristeći standarde pristupa logičke matrice i upravljanja projektnim ciklusom.

Ključne teme:

 • analiza dionika
 • problemsko stablo
 • stablo ciljeva
 • izrada logičke matrica
 • kapaciteti organizacije
 • mjerljivi pokazatelji
 • pretpostavke i rizici

Priprema projektne prijave

Po završetku trećeg modula polaznici će naučiti izraditi plan aktivnosti, predvidjeti resurse za njihovu provedbu, rasporediti uloge i odgovornosti u planu aktivnosti, izraditi Ganttov dijagram. Polaznici će naučiti razlikovati izravne od neizravnih prihvatljivih troškova, prepoznati neprihvatljive troškove, planirati novčani tijek. Nadalje, naučit će kako opisati relevantnost projekta i povezati je sa strateškim dokumentima, izložiti  održivost projekta te integrirati horizontalne politike u EU projekt.

Ključne teme:

 • ciljevi i relevantnost projekta
 • planiranje aktivnosti
 • strukturiranje aktivnosti prema projektnim elementima
 • pridruživanje resursa aktivnostima
 • podjela odgovornosti
 • planiranje proračuna projekta i novčanog tijeka
 • argumentacija stavki proračuna
 • planiranje sufinanciranja projekta
 • prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi
 • izravni i neizravni troškovi
 • održivost projekta
 • horizontalne politike EU

Izrada projektne prijave – rad u aplikaciji

U okviru ovog modula polaznici će se upoznati s MIS sustavom prijave projektnih prijedloga, naučiti kako pokrenuti aplikaciju i kako unositi podatke on line u obrazac A te kako u cijelosti administrativno pripremiti projekt za prijavu.

Ključne teme:

 • obrasci i prilozi natječajne dokumentacije
 • MIS sustav za podnošenje projektnih prijava
 • Popunjavanje obrasca A i B projektne prijave

Upravljanje projektom i uspješna provedba

Po završetku ovog modula polaznici će se upoznati s ugovornim obvezama korisnika bespovratnih sredstava, vrstama izmjena ugovora, naučiti kako pravilno  izvještavati i podnositi zahtjev za nadoknadu sredstava, upoznati se s pravilima nabave za NOJN u okviru projekata sufinanciranih sredstvima Europske unije, te s najčešćim pogreškama kod izvještavanja.

Nadalje, polaznici će naučiti isplanirati proces upravljanja projektnim timom, primijeniti pravila vidljivosti u projektu i planirati s time povezane troškove te provesti postupak evaluacije projekta.

Ključne teme:

 • ugovorne obveze korisnika bespovratnih sredstava
 • izvještaj o napretku i zahtjev za nadoknadu sredstava
 • upravljanje projektnim timom
 • nabava u EU projektima
 • evaluacija projekta

Polaznici će dobiti i preporuke za daljnja poboljšanja.

Kompetencije koje polaznik stječe

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa

Polaznik će:

 • Razlikovati vrste EU fondova i programa te primijeniti pravne akte EU
 • Koristiti alate i tehnike za planiranje i formulaciju projekta koristeći standarde pristupa logičke matrice i upravljanja projektnim ciklusom
 • Isplanirati elemente projekta (aktivnosti, resursi, vremenski tijek, troškove projekta) u  skladu s provedenim analizama, izraditi Ganttov dijagram i formulirati projektne ciljeve
 • Izraditi proračun projekta
 • Oblikovati projektni prijedlog u skladu s kvalitativnim značajkama projekta- opisati doprinos horizontalnim pitanjima, obrazložiti relevantnost i održivost projektnog prijedloga
 • Pripremiti i popuniti natječajnu dokumentaciju
 • Upravljati projektnim aktivnostima i resursima, provesti projekt u skladu s pravilima ugovora, izraditi izvještaje
 • Provesti postupak nabave sukladno pravilima
 • Vrednovati projekt
 • Primijeniti mjere sigurnosti na radu i pružiti prvu pomoć

Uvjeti upisa

U program usavršavanja upisati osobe s najmanje završenom stručnom spremom:

 • sveučilišni/a i stručni/stručna prvostupnik/ca u području društvenih, informacijskih, tehničkih komunikacijskih i interdisciplinarnih područja znanosti, biomedicine i zdravstva, biotehničkih znanosti 
 • ili sveučilišni/na i stručni/stručna prvostupnik/ca bilo kojeg područja s najmanje  jedne godine radnog iskustva na poslovima izrade projekata financiranih iz EU fondova ili srodnim poslovima, što   dokazuje potvrdom poslodavca
 • poznavanjem osnova  rada na računalu  što polaznik dokazuje provjerom u ustanovi ili odgovarajućom potvrdom.

Trajnje

60 minuta individualna online nastava

90 minuta grupna nastava (do 3 osobe)

Individualna nastava  Edukacentar nudi mogućnost individualne online nastave što dodatno ubrzava tvoj dolazak do cilja. Dok pohađaš individualnu nastavu nisi ograničen brojem sati ili razinom znanje ostatka grupe te potpuno možeš prilagoditi termine svojim obvezama.