Edukacijski moduli

MODUL 1:
Uvod u društvene mreže i uloga marketinga na društvenim mrežama u cjelokupnom
marketingu (gdje smo bili, gdje smo sada, kamo idemo te kako pratiti promjene u dinamičnom okruženju društvenih mreža?
MODUL 2:
Strateški razvoj digitalnog branda i prisutnosti na društvenim mrežama (definiranje pozicije branda, postavljanje ciljeva, odabir kanala s obzirom na ciljanu skupinu i postavljene ciljeve, odabir tona i načina komunikacije i kreiranje plana komunikacije).

MODUL 3:
Content management i osnove digitalnog storytellinga: sadržaj na društvenim mrežama (kreiranje, plasiranje i upravljanje sadržajem za pojedine društvene mreže).

MODUL 4.
Komunikacija na društvenim mrežama (upravljanje komunikacijom s korisnicima i infuencerima na društvenim mrežama, krizno komuniciranje na društvenim mrežama).

MODUL 5:
Praćenje rezultata komunikacije i marketinga na društvenim mrežama (Facebook Insights, društvene mreže u Google Analyticsu, dodatni alati i savjeti)