Kome je namijenjena

Edukacija je namijenjena svima koji žele uspješnije komunicirati, izgraditi odnos s drugima te bolje razumjeti sebe i druge (kolege, kupce, klijente, dobavljače, prijatelje, obitelj i sl.), a posebno onima kojima je komunikacija ključna za poslovni uspjeh, koji prodaju ili pružaju usluge ili su odgovorni za upravljanje komunikacijom kroz timove i organizaciju.