Stečene kompetencije

Po završetku edukacije, polaznici će:

  • Razumjeti različite komunikacijske stilove i potrebe
  • Znati prilagoditi svoj pristup komunikacije situaciji i potrebama sugovornika
  • Razumjeti i naučiti kako prevladati uobičajene prepreke u komunikaciji
  • Uspješnije koristiti verbalnu i neverbalnu komunikaciju
  • Znati kako aktivnije i učinkovitije slušati
  • Poboljšati razumijevanje i lakše uspostaviti odnos povjerenja s drugima
  • Moći komunicirali svoju poruku sugovorniku na učinkovit i privlačan način