Teme

Kroz edukaciju obradit će se sljedeće teme:

  • Ključne vještine i navike uspješne komunikacije
  • Komunikacijski proces - svjesna i nesvjesna komunikacija
  • Vrste barijera i kako ih nadvladati
  • Snaga neverbalne komunikacije
  • Stilovi komunikacije i kako s kojim stilom efikasno komunicirati
  • Izgradnja mosta povjerenja i dobrog odnosa sa sugovornikom
  • Vještine aktivnog slušanja
  • Učinkovito verbalno izražavanje