Službenik za zaštitu podataka (Data Protection Officers)

GDPR zahtijeva od službenika za zaštitu podataka specifična znanja i vještine te, prilikom obavljanja svojih zadaća, službenik mora biti neovisan i ne smije biti u sukobu interesa. Novost je i da službenik za zaštitu podataka ne mora više biti zaposlenik voditelja/izvršitelja obrade, već se može angažirati vanjski/ugovorni službenik za zaštitu podataka. Zbog navedenog, procjene su da će u 2018. nedostajati na tržištu rada Europske Unije od 20.000 do 80.000 službenika za zaštitu podataka.

Ovaj seminar je namijenjen svima koji su imenovani službenicima za zaštitu podataka te onima koji žele postati službenici za zaštitu podatka. Na kraju seminara se polaže kratak ispit znanja i dodjeljuju certifikati.

 Ključne teme:

 • pravni pregled izvora, pojmova i sudske prakse
 • praktična primjena pravnih izvora 
 • vještine, zadaće i odgovornosti službenika za zaštitu podataka
 • podizanje svijesti o privatnosti
 • evidencije aktivnosti obrade
 • procjene rizika i učinka na zaštitu podataka (Data Protection Impact Assessment)
 • načelo proporcionalnosti u obradi osobnih podataka
 • izrada internih akata i procedura
 • ugovori o obradi osobnih podataka (Data Processing Agreement)
 • tehnička i integrirana zaštita podataka (Privacy by Design and By Default)
 • nadzor usklađenosti, suradnja s nadzornim tijelima
 • pouzdanost (Accountability)