Specijalizirane GDPR radionice za pojedine djelatnosti

Primjena GDPR-a u marketingu

Seminar je namijenjen marketinškim agencijama, oglašivačima na internetu, rukovoditeljima odjela marketinga te ostalim oglašivačima koji se žele uskladiti s novom Općom uredbom o zaštiti podataka. 

 Ključne teme:

 • uvod u GDPR i pregled relevantnih dijelova
 • prava ispitanika i privole
 • evidencije aktivnosti obrade
 • CRM, promocije, nagradne igre
 • profiliranja i potrošačke kartice, Big Data
 • procjene učinka na zaštitu podataka (Data Protection Impact Assessment)
 • usklađenost web stranice i pravila privatnosti
 • praktični primjeri i pitanja

 

Primjena GDPR-a u elektroničkoj trgovini

Seminar je namijenjen svima koji žele uskladiti svoju elektroničku trgovinu s GDPR-om. Na kraju seminara se polaže kratak ispit znanja i dodjeljuju certifikati.

 Ključne teme:

 • uvod u GDPR i pregled relevantnih dijelova
 • prava ispitanika i privole, CRM
 • evidencije aktivnosti obrade
 • procjene učinka na zaštitu podataka (Data Protection Impact Assessment)
 • profiliranja i potrošačke kartice
 • usklađenost web stranice i pravila privatnosti
 • praktični primjeri i pitanja

 

GDPR u turizmu i ugostiteljstvu

Ovaj seminar je namijenjen poduzetnicima na području turizma i ugostiteljstva, hotelima, turističkim agencijama, restoranima, poduzetnicima koji pružaju razne usluge smještajnih kapaciteta i sl. Na kraju seminara se polaže kratak ispit znanja i dodjeljuju certifikati.

 Ključne teme:

 • uvod u GDPR i pregled relevantnih dijelova
 • pregled relevantnih zakona i propisa (Zakon o obveznim odnosima, Zakon o pružanju usluga u turizmu, Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige gostiju i popisa gostiju, Pravilnik o načinu vođenja popisa turista, te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici i dr.)
 • edukacija zaposlenika
 • prava ispitanika i brisanje podataka
 • evidencije aktivnosti obrade
 • procjene učinka na zaštitu podataka (Data Protection Impact Assessment)
 • informacijska sigurnost
 • profiliranja, potrošačke kartice, marketing
 • videonadzor
 • usklađenost web stranice i pravila privatnosti
 • praktični primjeri i pitanja

 

 GDPR za udruge

Ovaj seminar je namijenjen svim udrugama i neprofitnim/profitnim organizacijama koje se zauzimaju za zaštitu ljudskih prava i sloboda. Pravo na privatnost je temeljno ljudsko pravo te je kao takvo zaštićeno hrvatskim zakonima, Ustavom Republike Hrvatske, Konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i Poveljom Europske unije o temeljnim pravima. Polaznici ovog seminara će steći znanja iz nove Opće uredbe o zaštiti podataka (eng. GDPR) kako bi educirali zaposlenike i članove udruga o obvezama i pravima koji se tiču privatnosti i zaštite osobnih podataka te kako bi pomogli članovima udruga u ostvarivanju svojih prava sukladno GDPR-u. Na kraju seminara se polaže kratak ispit znanja i dodjeljuju certifikati.

 Ključne teme:

 • uvod u GDPR i pregled relevantnih dijelova
 • pregled relevantnih dijelova Zakona o udrugama
 • edukacija zaposlenika i članova udruge
 • prava ispitanika i kolektivne tužbe
 • informacijska sigurnost
 • posebne kategorije podataka
 • evidencije aktivnosti obrade
 • procjene učinka na zaštitu podataka
 • usklađenost internih akata i ugovori
 • mailing liste, marketing
 • videonadzor
 • usklađenost web stranice i pravila privatnosti
 • praktični primjeri i pitanja

 

 GDPR & računovodstveni servisi

Usklađivanje s GDPR uredbom postavlja pred računovodstvene servise više otvorenih pitanja na koja će se tijekom seminara dati odgovori i smjernice za rješavanje: obrade osobnih podataka u području plaća, zahtjevi na softver i revizija ugovora s dobavljačem sustava za obradu osobnih podataka. Na kraju seminara se polaže kratak ispit znanja i dodjeljuju certifikati.

 

 GDPR & zdravstvene usluge

Specifičnost zdravstvenih usluga zahtijeva obradu posebnih kategorija osobnih podataka koje su po Članku 9. stavak 1 uredbe zabranjene za obradu. Tijekom seminara obradit će se pojedini scenariji u kojima je po uredbi ipak dozvoljena obrada takvih osobnih podataka. Na kraju seminara se polaže kratak ispit znanja i dodjeljuju certifikati.

 

 GDPR & DevOps

Razvojne softverske tvrtke trebaju uskladiti svoje proizvode i usluge sa zakonom o zaštiti osobnih podataka, voditelj obrade mora osigurati da izvršitelji i treća strana poštuju uredbu te da se obrade obavljaju sukladno zakonu (posebno GDPR članci 24. - 34.). Objasnit će se postupak certificiranja programskih rješenja i usluga za certifikat "GDPR Ready" i "GDPR DevOps". Na kraju seminara se polaže kratak ispit znanja i dodjeljuju certifikati.