Što za građane znači nova Uredba o zaštiti podataka?

Nova Opća uredba o zaštiti podataka (eng. General Data Protection Regulation) primjenjuje se od 25.5.2018. na sve obrade osobnih podataka. Navedena uredba donosi značajne promjene u odnosu na dosadašnji Zakon o zaštiti osobnih podataka te stavlja teret dokazivanja usklađenosti na voditelje obrade (firme koje prikupljaju i obrađuju osobne podatke).

Kakve promjene Opća uredba donosi u odnosu na prava građana? Kada je građanin ispitanik, a kada voditelj/izvršitelj obrade? Odgovore na ova pitanja saznajte na radionici za građane koju je za Vas pripremio Edukacentar.

 

Radionica obuhvaća sljedeće teme:

  • Što je GDPR?
  • Načela obrade osobnih podataka
  • Zakonitost obrade osobnih podataka
  • Prava ispitanika
  • Pravni lijekovi za ispitanike
  • Nadležnosti Agencije za zaštitu osobnih podataka

Trajanje radionice: 2 sata