Usklađivanje s GDPR-om

 Seminar je namijenjen svim zainteresiranim stranama u postupku usklađivanja s GDPR uredbom (tzv. Privacy Network) a posebno članovima projektnog tima koji radi na usklađivanju. Seminar je praktičnog karaktera te daje metodologiju kojom se prolazi kroz postupak usklađivanja s uredbom. Poželjno je da polaznici imaju prethodno odslušani jednodnevni uvodni seminar u zaštitu osobnih podataka i GDPR (novu Opću uredbu o zaštiti podataka) ili prethodna znanja o GDPR uredbi.

 Ključne teme:

 • prikaz metodologije usklađivanja s uredbom
 • formiranje projektnog tima za provođenje usklađenosti
 • mapiranje osobnih podataka / evidencije aktivnosti obrade
 • procjena trenutačne usklađenosti (GAP Assessment)
 • informacijska sigurnost
 • tehnička i integrirana zaštita podataka (Privacy by Design and By Default)
 • procjena učinka na zaštitu podataka (Data Protection Impact Assessment)
 • interni akti i procedure
 • usklađivanje ugovora sa izvršiteljima obrade (Data Processing Agreement)
 • nadzor usklađenosti i odgovornosti - pouzdanost (Accountability)
 • suradnja s nadzornim tijelima

Predavač: William Bello