Izrada investicijske studije/studije izvedivosti

U samo tri dana nauči izraditi investicijsku studiju uz vodstvo iskusne konzultantice za EU fondove i sveučilišne profesorice doc. dr. sc. Mihaele Mikić.

Seminar je strukturiran kao kombinacija predavanja i praktičnog rada. Polaznici će kroz interaktivnu nastavu naučiti procese izrade investicijske studije/studije izvedivosti, kao i procese analize financijske efikasnosti projekta. Po završetku radionice polaznici će moći sami analizirati svoj projekt, provjeriti njegovu izvedivost i isplativost te prezentirati opravdanost ulaganja i vjerojatnost ostvarenja potencijalnim investitorima (banke, EU fondovi, poticaji ministarstva, partneri i dr.)

Grupna nastava

Trenutno formiramo grupe za "Izrada investicijske studije/studije izvedivosti". Molim te prijavi se putem obrasca kako bi te mogli informirati s više detalja o mogućim grupnim terminima za ovaj tečaj.

Prijava

Grupna nastava

Trenutno formiramo grupe za "Izrada investicijske studije/studije izvedivosti". Molim te prijavi se putem obrasca kako bi te mogli informirati s više detalja o mogućim grupnim terminima za ovaj tečaj.

Prijava

Program seminara

1.DAN

08:30 - 09:00     Uvod u program i očekivanja polaznika

09:00 - 09:30     Uvod u osnove planiranja:

 • Definiranje ciljeva
 • Strategija
 • Logička matrica
 • Plan provedbe

09:30 - 10:30    Praktične vježbe u grupama

10:30 - 10:45    Pauza

10:45 – 12:15   Uvod u tržište analize:

 • PESTLE analiza
 • SWOT analiza
 • Tržište nabave
 • Tržište prodaje
 • Analiza konkurencije

12:15 - 13:00    Pauza za ručak

13:00- 15:00     Praktične vježbe u grupama

15:00 - 15:15    Pauza

15:15 –15:45    Uvod u analizu rizika i analizu opcija

15:45 - 16:30    Praktične vježbe u grupama

2. DAN

08:30 - 09:00     Ulaganje u osnovna i obrtna sredstva; struktura ulaganja

09:00 - 09:45     Praktične vježbe u grupama

09:45 - 10:45     Izvori financiranja i kreditni uvjeti

10:45 - 11:00     Pauza

11:00 - 11:30     Proračun amortizacije, proračun troškova i kalkulacija cijena

11:30 - 12:30     Praktične vježbe u grupama

12:30 - 13:15     Ručak

13:15 - 13:45     Uvod u projekciju bilance, računa dobiti i gubitaka

13:45 - 14:45     Praktične vježbe u grupama

14:45 - 15:15     Uvod u financijski i ekonomski tijek projekta

15:15 - 15:30     Pauza

15:30 - 16:30     Praktične vježbe u grupama

3.DAN

08:30-10:00      Ekonomsko-tržišna ocjena

Statička ocjena efikasnosti investicijskog projekta:

 1. Pokazatelj profitabilnosti
 2. Pokazatelj likvidnosti
 3. Pokazatelj zaduženosti
 4. Pokazatelj aktivnosti
 5. Pokazatelji ekonomičnosti
 6. Ostali financijski pokazatelji poslovanja

10:00-10:45    Praktične vježbe u grupama

10:45-11:00    Pauza

11:00-12:00    Praktične vježbe u grupama

12:00-13:00    Ekonomsko-tržišna ocjena

 Dinamička ocjena projekta

 1. Metoda razdoblja povrata investicijskog ulaganja
 2. Metoda neto sadašnje vrijednosti
 3. Metoda relativne sadašnje vrijednosti
 4. Metoda interne stope rentabilnosti

13:00-13:45    Ručak

13:45-15:00    Praktične vježbe u grupama

15:00-15:15    Pauza

15:15-15:45    Analiza osjetljivosti

15:45-16:30    Praktične vježbe u grupama

O predavačici

Doc. dr. sc. Mihaela Mikić iskusni je sveučilišni predavač i slobodni konzultant za područje EU fondova.

Sudjeluje u izvođenju nastave na brojnim kolegijima preddiplomskog studija Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu , a od 2016. godine u nastavnom je zvanju docenta.

Područja njezina znanstvenog djelovanja primarno se odnose na Poduzetništvo i Upravljanje malim i srednjim poduzećima.

Sudjelovala je u brojnim znanstveno-istraživačkim i stručnim projektima te na više međunarodnih znanstvenih skupova i radionica.

Od 2007. do 2011. godine bila je suradnica na znanstveno-istraživačkom projektu Analiza, ocjena i prijedlog mjera za uspješniji razvoj malog gospodarstva RH.

Kao mentor potencijalnim poduzetnicima izradila je brojne poslovne planove i pružila stručnu potporu u komercijalizaciji poslovnih ideja, dok je kao slobodni konzultant za poduzetnike pripremila brojne uspješne projektne prijave za EU i druge izvore financiranja, uključujući investicijske studije  / studije izvedivosti.

Aktivno se služi engleskim jezikom.