O predavačici

Doc. dr. sc. Mihaela Mikić iskusni je sveučilišni predavač i slobodni konzultant za područje EU fondova.

Sudjeluje u izvođenju nastave na brojnim kolegijima preddiplomskog studija Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu , a od 2016. godine u nastavnom je zvanju docenta.

Područja njezina znanstvenog djelovanja primarno se odnose na Poduzetništvo i Upravljanje malim i srednjim poduzećima.

Sudjelovala je u brojnim znanstveno-istraživačkim i stručnim projektima te na više međunarodnih znanstvenih skupova i radionica.

Od 2007. do 2011. godine bila je suradnica na znanstveno-istraživačkom projektu Analiza, ocjena i prijedlog mjera za uspješniji razvoj malog gospodarstva RH.

Kao mentor potencijalnim poduzetnicima izradila je brojne poslovne planove i pružila stručnu potporu u komercijalizaciji poslovnih ideja, dok je kao slobodni konzultant za poduzetnike pripremila brojne uspješne projektne prijave za EU i druge izvore financiranja, uključujući investicijske studije  / studije izvedivosti.

Aktivno se služi engleskim jezikom.