Program seminara

1.DAN

08:30 - 09:00     Uvod u program i očekivanja polaznika

09:00 - 09:30     Uvod u osnove planiranja:

 • Definiranje ciljeva
 • Strategija
 • Logička matrica
 • Plan provedbe

09:30 - 10:30    Praktične vježbe u grupama

10:30 - 10:45    Pauza

10:45 – 12:15   Uvod u tržište analize:

 • PESTLE analiza
 • SWOT analiza
 • Tržište nabave
 • Tržište prodaje
 • Analiza konkurencije

12:15 - 13:00    Pauza za ručak

13:00- 15:00     Praktične vježbe u grupama

15:00 - 15:15    Pauza

15:15 –15:45    Uvod u analizu rizika i analizu opcija

15:45 - 16:30    Praktične vježbe u grupama

2. DAN

08:30 - 09:00     Ulaganje u osnovna i obrtna sredstva; struktura ulaganja

09:00 - 09:45     Praktične vježbe u grupama

09:45 - 10:45     Izvori financiranja i kreditni uvjeti

10:45 - 11:00     Pauza

11:00 - 11:30     Proračun amortizacije, proračun troškova i kalkulacija cijena

11:30 - 12:30     Praktične vježbe u grupama

12:30 - 13:15     Ručak

13:15 - 13:45     Uvod u projekciju bilance, računa dobiti i gubitaka

13:45 - 14:45     Praktične vježbe u grupama

14:45 - 15:15     Uvod u financijski i ekonomski tijek projekta

15:15 - 15:30     Pauza

15:30 - 16:30     Praktične vježbe u grupama

3.DAN

08:30-10:00      Ekonomsko-tržišna ocjena

Statička ocjena efikasnosti investicijskog projekta:

 1. Pokazatelj profitabilnosti
 2. Pokazatelj likvidnosti
 3. Pokazatelj zaduženosti
 4. Pokazatelj aktivnosti
 5. Pokazatelji ekonomičnosti
 6. Ostali financijski pokazatelji poslovanja

10:00-10:45    Praktične vježbe u grupama

10:45-11:00    Pauza

11:00-12:00    Praktične vježbe u grupama

12:00-13:00    Ekonomsko-tržišna ocjena

 Dinamička ocjena projekta

 1. Metoda razdoblja povrata investicijskog ulaganja
 2. Metoda neto sadašnje vrijednosti
 3. Metoda relativne sadašnje vrijednosti
 4. Metoda interne stope rentabilnosti

13:00-13:45    Ručak

13:45-15:00    Praktične vježbe u grupama

15:00-15:15    Pauza

15:15-15:45    Analiza osjetljivosti

15:45-16:30    Praktične vježbe u grupama