Ciljevi seminara

Na ovome seminaru polaznici će: 

  • naučiti kako izgraditi visoko samopoštovanje i pozitivnu sliku o sebi
  • naučiti kako učinkovito prenijeti željenu poruku sugovorniku
  • naučiti aktivno slušati
  • naučiti postavljati prava pitanja 
  • naučiti zauzeti se za sebe i obraniti svoje osobne granice
  • naučiti na primjeren način izraziti neslaganje sa sugovornikom
  • naučiti odgovoriti na provokaciju
  • naučiti izbjeći pogreške u procjeni drugih ljudi
  • naučiti kako naša očekivanja utječu na naše ponašanje prema drugima i njihovo prema nama