Program seminara

09:00 - 10:30  Uvod u edukaciju

  • „JA” u radnom okruženju

10:30 - 10:45  Stanka za kavu

10:45 - 12:15  Komunikacija sa suradnici

12:15 - 13:00  Stanka za ručak

13:00 - 14:30  Asertivno ponašanje

14:30 - 14:45  Stanka za kavu

14:45 - 16:00  Kako graditi skladne međuljudske odnose